Kraśnicki - malinowy powiat!

OBWIESZCZENIE Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Rzeszowie z dnia 05 września 2018 r. , znak: RZ.RUZ.421.91.2018.RD

 (link otworzy duże zdjęcie)Rzeszów, 05 września 2018 r.

RZ.RUZ.421.91.2018.RD      

 

         

OBWIESZCZENIE

 

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Rzeszowie działając
na podstawie art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z póżn. zm.) zawiadamia, że została wydana decyzja z dnia 30 sierpnia 2018 r., znak: RZ.RUZ.421.91.2018.RD,udzielająca dla Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad,
ul. Wronia 53,  00-874 Warszawa, Oddział w Lublinie, ul. Ogrodowa 21, 20-075 Lublin, pozwolenia wodnoprawnego na  wykonanie urządzeń wodnych tj. rowów drogowych ziemnych wraz z przepustami,
w gminie Modliborzyce, gminie Kraśnik, gminie Szastarka, wylotów służących do wprowadzania wód opadowych i roztopowych do wód, do ziemi lub do urządzeń wodnych wód opadowych, w gminie Modliborzyce, gminie Kraśnik, gminie Szastarka, zbiorników retencyjno-infiltracyjnych służących do gromadzenia oraz rozsączania wód opadowo-roztopowych do ziemi, w gminie Modliborzyce, gminie Kraśnik, gminie Szastarka, drenaży drogowych służących do odprowadzania wody z odwodnienia drogi do rowów drogowych, w gminie Modliborzyce oraz na przeprowadzenie przez wody powierzchniowe rzeki Sanny i rzeki Łukawicy, światłowodu w rurze osłonowej pod dnem, metodą przewiertu sterowanego
w gminie Modliborzyce, w zakresie zadania: „Projekt i budowa drogi ekspresowej S-19 Lublin – Rzeszów, odc. koniec obw. Kraśnika – węzeł Sokołów Młp. Północ, część nr 1: odc. realizacyjny Kraśnik (węzeł Słodków obecnie Kraśnik Południe – bez węzła) – Janów Lubelski (węzeł Kopce obecnie Janów Lub. Północ – bez węzła) początek obwodnicy, długości 18 km”.

 

W terminie od dnia 7 września 2018 r. do dnia 21 września 2018 r. można zapoznać się z w/w decyzją oraz z aktami zebranymi w przedmiotowej sprawie w budynku Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, ul. Kwiatkowskiego 2, w pokoju nr 2 piętro I, w godzinach pracy urzędu.
Z przedmiotową decyzją można zapoznać się również w Starostwie Powiatowym w Janowie Lubelskim, ul. Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski, Starostwie Powiatowym w Kraśniku, Al. Niepodległości 20, 23-210 Kraśnik, Urzędzie Miejskim w Modliborzycach, ul. Piłsudskiego 63, 23-310 Modliborzyce, Urzędzie Gminy Kraśnik, ul. Kościuszki 24, 23-200 Kraśnik, Urzędzie Gminy Szastarka, 23-225 Szastarka 121.Ponadto
w terminie 14 dni po okresie wywieszenia niniejszego „Obwieszczenia” tj. do dnia 5 października 2018 r. strony mogą wnieść odwołanie od przedmiotowej decyzji do Prezesa Wód Polskich w Warszawie,
ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, za pośrednictwem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Rzeszowie, 35-959 Rzeszów, ul. Hetmańska 9.

 

 

 

 

 

Otrzymują:

1.     Burmistrz Modliborzyc, ul. Piłsudskiego 63, 23-310 Modliborzyce

2.     Wójt Gminy Kraśnik, ul. Kościuszki 24, 23-200 Kraśnik

3.     Wójt Gminy Szastarka, 23-225 Szastarka 121

4.     Starosta Janowski, ul. Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski

5.     Starosta Kraśnicki, Al. Niepodległości 20, 23-210 Kraśnik

Opublikowano: 14 września 2018 09:04

Kategoria: Ogłoszenia

Wyświetleń: 249

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.