Kraśnicki - malinowy powiat!

VIII Edycja Alertu Ekologicznego „Środowisko Ponad Wszystko”

logo WFOiGW (link otworzy duże zdjęcie)

VIII Edycja Alertu Ekologicznego „Środowisko Ponad Wszystko”

 

Środowisko Ponad Wszystko”

 

W dniu 14.06.2018 r. w sali konferencyjnej Zespołu Szkół Nr 3 w Kraśniku przy ul. Słowackiego 7 odbędzie się uroczyste podsumowanie I etapu Powiatowego Programu Edukacji Ekologicznej 2017/2018.

Program realizowany jest od października 2017 r. przez Starostwo Powiatowe w Kraśniku przy współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Kraśniku oraz innymi partnerami.

W ramach Programu nastąpi podsumowanie działań podejmowanych przez organizatorów oraz placówki szkolno - wychowawcze z terenu powiatu kraśnickiego.

W trakcie spotkania zostaną ogłoszone wyniki: VIII edycji Powiatowego Alertu Ekologiczno – Zdrowotnego, konkursu na kalendarz ekologiczny pod hasłem „Dzikie jest piękne” oraz konkursu „Cudze chwalicie …” .

Program imprezy będzie obejmował:

- część artystyczną w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej w Bystrzycy

- prelekcję na temat zanieczyszcenia powietrza na skutek niskiej emisji- Grzegorz Gorczyca Prezes Towarzystwa dla Natury i człowieka w Lublinie

- prezentacje i wystawy prac, kronik, wystąpienia zaproszonych gości.

- uczestnikom zostaną wręczone nagrody, dyplomy i podziękowania.

Powiatowy Program Edukacji Ekologicznej skierowany jest do dzieci i młodzieży ze szkół i placówek oświatowo – wychowawczych z terenu powiatu kraśnickiego. Obejmuje on szereg działań z zakresu przyrody, ochrony środowiska naturalnego oraz ochrony zdrowia. Jego zadaniem jest budzenie świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw proekologicznych wśród środowisk szkolnych oraz zachęcanie do podejmowania czynnych działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego.

 

Projekt dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

 

 

Osoba do kontaktu:
U. Kwiatek

tel. (81) 826 17 82 wew 182

Opublikowano: 11 czerwca 2018 10:20

Kategoria: Ogłoszenia

Wyświetleń: 262

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.