Kraśnicki - malinowy powiat!

Oferta w trybie pozakonkursowym - Klub Karate Tradycyjnego Chidori w Kraśniku

logo starostwa powiatowego w krasniku (link otworzy duże zdjęcie)

Oferta w trybie pozakonkursowym

 

Zarząd Powiatu w Kraśniku informuje, że Klub Karate Tradycyjnego Chidori w Kraśniku w dniu 17 kwietnia 2018 r. złożył ofertę na realizację zadania publicznego pn.: Kraśnik Karate Team” – specjalistyczny program przygotowania zawodniczego w karate dla dzieci i młodzieży w trybie art. 19a ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. z 201
8 r., poz. 450.) z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Oferta spełnia wymogi określone w art. 19a ustawy: wysokość dofinansowania
nie przekracza kwoty 10.000 zł, a zadanie ma być realizowane w okresie
nie dłuższym niż 90 dni.

 

Zarząd Powiatu w Kraśniku na posiedzeniu w dniu 26kwietnia 2018 r. uznał
za celowe zrealizowanie zadania i przyznał na przedmiotowy cel dotację.

 

Wobec powyższego, zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy, powyższa oferta zostaje zamieszczona na okres 7 dni w:

1) Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kraśniku,

2) W siedzibie Starostwa Powiatowego w Kraśniku w miejscu przeznaczonym
na zamieszczanie ogłoszeń,

3) Na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Kraśniku.

 

Każdy w terminie do dnia 4 maja br. do godz. 15.00 może zgłosić uwagi dotyczące przedmiotowej oferty. Uwagi prosimy składać pisemnie na Formularzu zgłaszania uwag w Wydziale Edukacji i Sportu Starostwa Powiatowego w Kraśniku,
Al. Niepodległości 20 lub drogą elektroniczną na adres e–mail: sport@powiatkrasnicki.pl (formularz
jest dostępny w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kraśniku, pok. 205 oraz na stronie internetowej: www.powiatkrasnicki.pl w zakładce: Dla mieszkańca Sport Wzory dokumentów dla organizacji pozarządowych).

Opublikowano: 26 kwietnia 2018 09:16

Kategoria: Ogłoszenia

Załączniki:

oferta_KKT_Chidor [964.52 KB]

Wyświetleń: 377

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.