Kraśnicki - malinowy powiat!

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

logotyp powiatu (link otworzy duże zdjęcie)

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 

(na podstawie art. 35 ust. 1 i ust 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r. tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.)

 

 

I.

- Nr działki: 70/8

- Powierzchnia: 0,1425 ha

- Położenie : Kraśnik, obręb Stacja Kolejowa, ul. Kolejowa

- Nr Księgi Wieczystej: LU1K/00049618/0

- Nieruchomość zabudowana jest trzykondygnacyjnym budynkiem biurowym, podpiwniczonym o wymiarach zewnętrznych 25 m na 12,5 m o pow. użytkowej 1038,00 m2, stropodach kryty papą.Na nieruchomości znajduje się również plac postojowy o nawierzchni bitumiczno-betonowej, bezodpływowy zbiornik kanalizacyjny oraz 6 drzew ( 4 modrzewie i 2 kasztanowce).

- Przeznaczenie w planie: Nieruchomość przeznaczona jest pod tereny usług symbol Ko 94U z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod usługi komercyjne handlu (w tym stacji paliw płynnych i gazowych) oraz pod usługi publiczne oraz inne usługi komercyjne i publiczne bez możliwości realizacji obiektów wielko kubaturowych (o powierzchni przekraczającej 2000 m2powierzchni handlowej) niewielki fragment nieruchomości przy zbiegu granic północnej i wschodniej położony jest w terenie symbolu K- DDG droga gminna.

- Cena nieruchomości - 1 227 000,00 zł ( jeden milion dwieście dwadzieścia siedem tysięcy zł)

- Działka przeznaczona jest do sprzedaży.

- Termin zagospodarowania nieruchomości – nie dotyczy.

- Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego - nie dotyczy.

- Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy - nie dotyczy.

- Termin wnoszenia opłat - nie dotyczy.

- Zasady aktualizacji opłat - nie dotyczy.
- Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami - 22 luty 2018r.

 

II.

- Nr działki: 70/10 o pow. 0,0563 ha

- Nr działki 70/6 o pow. 0,0358 ha

- Położenie : Kraśnik, obręb Stacja Kolejowa, ul. Kolejowa,

- Nr Księgi Wieczystej: LU1K/00048525/4, LU1K/ 00048522/3

- Działka nr 70/10 zabudowana jest budynkiem gospodarczym, użytkowanym jako garaż, oraz utwardzonym placem o nawierzchni bitumiczno-betonowej. Budynek parterowy niepodpiwniczony, składający się z dwóch części wschodnia z dwuspadowym dachem krytym eternitem oraz zachodnia z dachem płaskim, kryty papą.

Działka nr 70/6 w całości zagospodarowana jest jako droga dojazdowa o nawierzchni asfaltowej ( działka nr 70/6 obciążona jest służebnością gruntową polegającą na prawie przechodu i przejazdu na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 70/7 i nr 70/9).

- Przeznaczenie w planie: Nieruchomość przeznaczona jest pod tereny przemysłu, rzemiosła, składów i baz symbol Ko 14 P.

- Cena nieruchomości - 39 000,00 zł ( trzydzieści dziewięć tysięcy zł).

- Działka przeznaczona jest do sprzedaży.

- Termin zagospodarowania nieruchomości – nie dotyczy.

- Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego - nie dotyczy.

- Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy - nie dotyczy.

- Termin wnoszenia opłat - nie dotyczy.

- Zasady aktualizacji opłat - nie dotyczy.
- Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami - 22 luty 2018r.

 

 

 

Szczegółowe informacje dotyczące tych nieruchomości uzyskać można w Starostwie Powiatowym w Kraśniku pok. nr 306 lub pod nr tel. 81 826 18 05.

 

Opublikowano: 10 stycznia 2018 13:16

Kategoria: Ogłoszenia

Wyświetleń: 237

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.