Kraśnicki - malinowy powiat!

OGŁOSZENIE O WYKAZIE nieruchomości które przeznaczone zostały do darowizny.

logotyp powiat kraśnicki (link otworzy duże zdjęcie)

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do darowizny

- Nr działki:  7/53
- Powierzchnia:  0,1096 ha
- Położenie : Wólka Gościeradowska gm. Gościeradów
- Nr Księgi Wieczystej: LU1K/00073866/0
- Przeznaczenie w planie: Gmina Gościeradów nie posiada aktualnego miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z obowiązującym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gościeradów przedmiotowa działka stanowi drogę wewnętrzną.  
- Cena nieruchomości - nie dotyczy.
- Działka przeznaczona jest do przekazania w drodze darowizny Gminie Gościeradów.
- Działka użytkowana jest jako droga wewnętrzna.
- Termin zagospodarowania nieruchomości – nie dotyczy
- Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego - nie dotyczy.
- Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy - nie dotyczy.
- Termin wnoszenia opłat - nie dotyczy.
-Zasady aktualizacji opłat - nie dotyczy.
- Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upływa 06.12.2017r.               

Opublikowano: 24 października 2017 13:48

Kategoria: Ogłoszenia

Wyświetleń: 344

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.