Kraśnicki - malinowy powiat!

OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ DO OPINIOWANIA OFERT ZŁOŻONYCH W OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA POWIERZENIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE PROWADZENIA PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ NA TERENIE POWIATU KRAŚNICKIEGO W 2018r.

logotyp - nieodpłatna pomoc prawna (link otworzy duże zdjęcie)

Zarząd Powiatu Kraśnickiego zaprasza organizacje pozarządowe lub  podmioty wymienione w art.3      ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U.
z 2016r. poz. 1817 ze zm.) do zgłaszania swoich przedstawicieli na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Kraśnickiego
 w 2018 roku. Zainteresowane organizacje pozarządowe składają formularz zgłoszeniowy do Starostwa Powiatowego w Kraśniku zgodnie z ogłoszeniem o naborze.

Opublikowano: 18 października 2017 15:13

Kategoria: Ogłoszenia

Załączniki:

Ogłoszenie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej [771.76 KB]

Uchwała-nabór członków do komisji konkursowej [301.68 KB]

Formularz zgłoszeniowy-2018 [15.09 KB]

Wyświetleń: 428

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.