Kraśnicki - malinowy powiat!

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA POWIERZENIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE PROWADZENIA PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ NA TERENIE POWIATU KRAŚNICKIEGO W 2018r.

logotyp - nieodpłatne porady prawne (link otworzy duże zdjęcie)

Otwarty konkurs ofert
na realizację zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 r.

na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 b i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) oraz z art.11  ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015., poz. 1255) Zarząd Powiatu Kraśnickiego ogłasza otwarty konkurs ofert  na realizację zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Kraśnickiego w 2018 roku.

Konkurs obejmuje realizację zadania publicznego w 2018 r. z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej polegającej na prowadzeniu dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej
w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu przez co najmniej 4 godziny dziennie
(tab.1 Harmonogram świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Kraśnickim).

Tab. 1 Harmonogram świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Kraśnickim

L.p.

Nazwa instytucji

Adres

Godziny pracy punktu nieodpłatnej

 pomocy prawnej

1.

 

Starostwo Powiatowe

 w Kraśniku

 

 

Al. Niepodległości 20

23-204 Kraśnik

 

7.30-11.30 obsługa organizacji  pozarządowej

 

2.

 

Budynek

Urzędu Gminy

w Kraśniku

 

ul. Kościuszki  24

23-200 Kraśnik

 

7.30-11.30obsługa organizacji  pozarządowej

 

 

Oferty należy przesłać pocztą na adres :

Starostwo Powiatowe w Kraśniku
Al. Niepodległości 20,
23-204 Kraśnik
pok.101 (sekretariat)

w zamkniętej kopercie z dopiskiem :

Otwarty konkurs ofert na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej
 w Powiecie Kraśnickim w 2018 roku”.

Nie otwierać przed 09.11.2017r. (decyduje data wpływu)

 

Treść ogłoszenia oraz wymagane załączniki:     

Opublikowano: 18 października 2017 12:56

Kategoria: Ogłoszenia

Załączniki:

Konkurs -ogłoszenie [2.84 MB]

Uchwała-ogłoszenie otwartego konkursu ofert [299.55 KB]

Oświadczenie oferenta-wzór [94.92 KB]

Pisemne zobowiązanie oferenta [107.5 KB]

Wzór oferty realizacji zadania publicznego w 2018 r. [62.71 KB]

Wzór sprawozdania [48.74 KB]

Wyświetleń: 769

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.