Kraśnicki - malinowy powiat!

II Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Kraśnickiego

 (link otworzy duże zdjęcie)

Informujemy, że w dniach 17-18 listopada 2017 r. odbędzie się w Kraśniku II FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH POWIATU KRAŚNICKIEGO. Jedną z inicjatyw jaką planują zrealizować organizatorzy jest wydanie ogólnodostępnego „Informatora o organizacjach pozarządowych powiatu kraśnickiego”. Informator jest odpowiedzią na potrzeby osób i organizacji pozarządowych angażujących się w działalność społeczną na rzecz swojego środowiska.

Publikacja prezentować będzie organizacje pozarządowe w podziale na obszary działalności społecznej, np. pomoc społeczna, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, edukacja i nauka, kultura, wsparcie rodziny, ekonomia społeczna, wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, itd.

Obok danych teleadresowych zamieszczą charakterystykę, cele i opis działalności danej organizacji. Ważną rzeczą będzie przedstawienie liderów danej organizacji i środowiska, na rzecz którego prowadzona jest działalność. Każda informacja jest ważna, gdyż ukazuje istotę funkcjonowania danej organizacji.

Dlatego zawracamy się do osób kierujących pracą organizacji pozarządowych o przesłanie informacji o swojej organizacji, która zawierać będzie: 
1) dane teleadresowe;       
2) charakterystykę, cele i opis działalności organizacji;        
3) dane liderów organizacji.

Materiał tekstowy (Word) jak i fotografie (JPG) z dopiskiem „Wyrażamy zgodę na publikację w informatorze II Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Kraśnickiego" prosimy przesłać do dnia 15 września 2017 r. na adres forum@pcpr.krasnik.pl

Po tym terminie zespół redakcyjny przygotuje materiał do druku. Informacji na temat tej inicjatywy udziela pan Krzysztof Pulikowski,  telefon: 818255880 wew. 38.

Opublikowano: 19 września 2017 07:51

Kategoria: Ogłoszenia

Wyświetleń: 456

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.