Kraśnicki - malinowy powiat!

OGŁOSZENIE O WYKAZIE nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 (link otworzy duże zdjęcie)

Zarząd Powiatu Kraśnickiego na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r. (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn.zm.) podaje do publicznej wiadomości

wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

I.

 

Lp.

Nr działki

Powierzchnia

Oznaczenie w Księdze wieczystej

Położenie Nieruchomości

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego

Cena nieruchomości netto

Uwagi

1.

 

268/7

 

9, 5592 ha

 

LU1K/00058502/0

 

Olbięcin, gm. Trzydnik Duży

Gmina Trzydnik Duży nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego wg studium jest to działka rolna

 

525 756,00 zł

sprzedaż w drodze przetargu

 

- Działka użytkowana jest jako nieruchomość rolna - zasiewy jednoroczne, użytek i klasa bonitacyjna (R IIIa, R IIIb, RIVa)

- Termin zagospodarowania nieruchomości – nie dotyczy.

- Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego - nie dotyczy.

- Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy - nie dotyczy.

- Termin wnoszenia opłat - nie dotyczy.

- Zasady aktualizacji opłat - nie dotyczy.

- Nieruchomość jest przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu.
- Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami - 29.08.2017r.

 

II.

 

Lp.

Nr działki

Powierzchnia

Oznaczenie w Księdze wieczystej

Położenie Nieruchomości

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego

Cena nieruchomości netto

Uwagi

1.

 

268/8

 

8, 7373 ha

 

LU1K/00058502/0

 

Olbięcin, gm. Trzydnik Duży

Gmina Trzydnik Duży nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego wg studium jest to działka rolna

 

480 551,00 zł

sprzedaż w drodze przetargu

 

- Działka użytkowana jest jako nieruchomość rolna - zasiewy jednoroczne, użytek i klasa bonitacyjna (R IIIa, R IIIb, RII)

- Termin zagospodarowania nieruchomości – nie dotyczy.

- Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego - nie dotyczy.

- Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy - nie dotyczy.

- Termin wnoszenia opłat - nie dotyczy.

- Zasady aktualizacji opłat - nie dotyczy.

- Nieruchomość jest przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu.
- Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami - 29.08. 2017r.

Opublikowano: 17 lipca 2017 14:17

Kategoria: Ogłoszenia

Wyświetleń: 401

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.