Kraśnicki - malinowy powiat!

VII Edycja Alertu Ekologicznego„Środowisko Ponad Wszystko”

Logo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (link otworzy duże zdjęcie)

Środowisko Ponad Wszystko”

 

W dniu 14.06.2017 r. w sali konferencyjnej Zespołu Szkół Nr 3 w Kraśniku przy ul. Słowackiego 7 odbędzie się uroczyste podsumowanie I etapu Powiatowego Programu Edukacji Ekologicznej 2016/17.

Program realizowany jest od października 2016 r. przez Starostwo Powiatowe w Kraśniku przy współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Kraśniku oraz innymi partnerami.

W ramach Programu nastąpi podsumowanie działań podejmowanych przez organizatorów oraz placówki szkolno - wychowawcze z terenu powiatu kraśnickiego.

W trakcie spotkania zostaną ogłoszone wyniki: VII edycji Powiatowego Alertu Ekologiczno – Zdrowotnego, konkursu na nagrany film pod hasłem „Walory i zagrożenia środowiska naturalnego życia człowieka” oraz konkursu „Cudze chwalicie …” .

Program imprezy będzie obejmował: część artystyczną w wykonaniu uczestników programu, m.in. Uczniów Szkoły Podstawowej w Stróży, Szkoły Podstawowej w Kowalinie, Publicznego Gimnazjum w Terpentynie, prelekcję pt." Korzystanie z lasów a trwale zrównoważona gospodarka leśna", przygotowaną przez specjalistę Służby Leśnej Panią Barbarę Zielińską, prezentacje i wystawy prac, kronik, wystąpienia zaproszonych gości. Uczestnikom zostaną wręczone nagrody, dyplomy i podziękowania.

Powiatowy Program Edukacji Ekologicznej skierowany jest do dzieci i młodzieży ze szkół i placówek oświatowo – wychowawczych z terenu powiatu kraśnickiego. Obejmuje on szereg działań z zakresu przyrody, ochrony środowiska naturalnego oraz ochrony zdrowia. Jego zadaniem jest budzenie świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw proekologicznych wśród środowisk szkolnych oraz zachęcanie do podejmowania czynnych działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego.

Projekt dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Opublikowano: 09 czerwca 2017 12:50

Kategoria: Ogłoszenia

Wyświetleń: 595

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.