Kraśnicki - malinowy powiat!

Mój pomysł - mój biznes - mój plan

 (link otworzy duże zdjęcie)

Rozpoczął się I etap naboru (4 - 19 maj 2017r.) przez Lubelską Fundację Rozwoju przy partnerkim współudziale Lokalnej Grupy Działania Ziemi Kraśnickiej - do Projektu "Mój pomysł - mój biznes - mój sukces" 

Projekt skierowany jest do osób fizycznych w wieku 30 lat i więcej z terenu województwa lubelskiego, pozostających bez pracy (w tym zarejestrowanych w urzędzie pracy jako bezrobotne), zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, w tym:

- osoby w wieku powyżej 50 roku życia,
- kobiety,
- osoby z niepełnosprawnościami,
- osoby długotrwale bezrobotne,
- osoby o niskich kwalifikacjach
- osoby odchodzące z rolnictwa należące do jednej z powyższych grup

Osoby zakwalifikowane do projektu otrzymają wsparcie szkoleniowo-doradcze, bezzwrotną dotację na założenie działalności gospodarczej w wysokości do 23 000 zł oraz wsparcie pomostowe w wysokości 900 zł/miesiąc przez okres 12 miesięcy prowadzenia firmy.

Szczegółowe informacje oraz formularze do pobrania można uzyskać w Biurze Projektu:

Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej ul. Słowackiego 7, 23-210 Kraśnik, tel. 81 825 27 27 www.lgdkrasnik.pl

oraz

Lubelska Fundacja Rozwoju ul. Rynek 7, 20-111 Lublin, tel. 81 528 53 33 www.lfr.lublin.pl,

Opublikowano: 12 maja 2017 07:52

Kategoria: Ogłoszenia

Wyświetleń: 393

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.