Kraśnicki - malinowy powiat!

W Urzędowie droga do dotacji Unijnych na rolnictwo otwarta

 (link otworzy duże zdjęcie)

W dniu 31 marca 2017 roku w Zespole Szkół – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Orląt Lwowskich w Urzędowie wręczono ŚWIADECTWA POTWIERDZAJĄCE KWALIFIKACJĘ W ZAWODZIE ROLNIK i TECHNIK ROLNIK – R.03 „Prowadzenie produkcji rolniczej” i R.16 „Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej”. Świadectwa otrzymały 34 osoby – słuchacze Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego, które w styczniu przystąpiły do egzaminu zewnętrznego OKE Kraków.

Słuchacze wykazali się wysoką znajomością rolnictwa, rozwiązując test pisemny i wykonując zadanie praktyczne. Wysokie wyniki na świadectwach świadczą o bardzo dobrym przygotowaniu absolwentów Kursu. Średni wynik z części praktycznej to 94 na 100 %. Otrzymane świadectwa uprawniają do ubiegania się o dotacje z Unii Europejskiej, przejęcia i prowadzenia gospodarstwa rolniczego, zakupu ziemi. Serdecznie gratulujemy i zapraszamy wszystkich chętnych na kolejne edycje Kursów, rekrutacja już trwa. 

Opublikowano: 03 kwietnia 2017 15:08

Kategoria: Ogłoszenia

Wyświetleń: 617

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.