Kraśnicki - malinowy powiat!

Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym dotyczącym świadczenia usług pod nazwą: "Usuwanie pojazdów z dróg znajdujących się na terenie Powiatu Kraśnickiego oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla usuwanych pojazdów...

Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym dotyczącym świadczenia usług pod nazwą: "Usuwanie pojazdów z dróg znajdujących się na terenie Powiatu Kraśnickiego oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla usuwanych pojazdów zgodnie z art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.), rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie warunków technicznych parkingów, na które są usuwane pojazdy przewożące towary niebezpieczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1293) oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie usuwania pojazdów, których używanie może zagrażać bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu drogowego albo utrudniających prowadzenie akcji ratowniczej (Dz. U. z 2011 r. poz. 846 z późn. zm).
W załączeniu plik z treścią ogłoszenia oraz pliki z załącznikami.

Nie jest to ogłoszenie przetargowe - zamówienie zwolnione ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych z uwagi na wartość zamówienia poniżej kwoty 30 tys. euro

Opublikowano: 23 grudnia 2016 10:49

Kategoria: Ogłoszenia

Załączniki:

Ogłoszenie.pdf [84.64 KB]

uchwała.pdf [146.57 KB]

Wzór umowy.pdf [72.68 KB]

Zał. do oferty zad. Nr I.pdf [64.3 KB]

Zał. do oferty zadanie Nr II.pdf [63.04 KB]

zał. Nr 1 do ogłoszenia.pdf [64.17 KB]

załącznik Nr 1 do umowy.pdf [66.3 KB]

Załącznik nr 2 do ogłoszenia.pdf [51.88 KB]

Załącznik nr 2 do umowy.pdf [189.24 KB]

Załącznik nr 3 do ogłoszenia.pdf [54.31 KB]

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf [360.87 KB]

Wyświetleń: 496

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.