Kraśnicki - malinowy powiat!

„Zorganizowanie warsztatów wyjazdowych dla 135 Uczestników Projektu pn.: „Czerwony guzik życia – aktywizacja społecznai zdrowotna mieszkańców Powiatu Kraśnickiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne .

Opublikowano: 14 sierpnia 2018 09:13

Kategoria: Przetargi

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu [395.58 KB]

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 14.08.2018r. [195 KB]

SIWZ + zał. 1, 2, 3, 4, 5 [184.09 KB]

załącznik nr 6 – wzór umowy [122.84 KB]

załącznik nr 7 – umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych [125.6 KB]

Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 14.08.2018r. [231.55 KB]

Informacja z otwarcia ofert 22.08.2018r. [357.41 KB]

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 27.08.2018r. [324.5 KB]

Wyświetleń: 240

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.