Kraśnicki - malinowy powiat!

„Zakup sprzętu komputerowego do Biura Projektu pn.: „Czerwony guzik życia – aktywizacja społeczna i zdrowotna mieszkańców Powiatu Kraśnickiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne

Opublikowano: 06 sierpnia 2018 08:32

Kategoria: Przetargi

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu [392.4 KB]

SIWZ + zał. 1, 2, 3, 4, 5 [183.66 KB]

Zał. Nr 1.1 do SIWZ SOPZ [117.77 KB]

Zał Nr 6 do SIWZ - wzór Umowy [115.91 KB]

Zmiana treści SIWZ z dn. 06.08.2018r. [454.8 KB]

Informacja z otwarcia ofert 14.08.2018r. [291.84 KB]

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 22.08.2018r. [52.25 KB]

Wyświetleń: 307

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.