Kraśnicki - malinowy powiat!

Dostawa pomocy dydaktycznych, wyposażenia do pracowni międzyszkolnej (biologiczno –chemicznej) w ramach projektu pn. „Od pomysłu do sukcesu” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020; Oś priorytetowa: 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje; Działanie: 12.2 Kształcenie ogólne współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Opublikowano: 28 czerwca 2018 12:45

Kategoria: Przetargi

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu [393.71 KB]

SIWZ + zał. 1, 2, 3, 4, 5 [238.54 KB]

Zal. nr6 do SIWZ - wzór umowy [105.03 KB]

Informacja z otwarcia ofert z dn. 06.07.2018r. [292.42 KB]

Informacja o wyniku postępowania 12.07.2018r. [293.65 KB]

Wyświetleń: 296

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.