Kraśnicki - malinowy powiat!

Dostawa fabrycznie nowego robota do realizacji praktycznych zajęć edukacyjnych w Zespole Szkół nr 3 w Kraśniku z zakresu programowania robotów oraz symulowania zdarzeń w produkcji przemysłowej w ramach projektu pn. „Od pomysłu do sukcesu” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020; Oś priorytetowa: 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje; Działanie: 12.2 Kształcenie ogólne

Opublikowano: 06 czerwca 2018 13:04

Kategoria: Przetargi

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu [394.4 KB]

SIWZ + zał. 1, 2, 3, 4, 5 [195.97 KB]

Zał Nr 6 do SIWZ - wzór Umowy [140.2 KB]

Informacja z otwarcia ofert z dn. 14.06.2018r. [276.3 KB]

Informacja o wyniku postępowania 03.07.2018r. [295.14 KB]

Wyświetleń: 205

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.