Kraśnicki - malinowy powiat!

Świadczenie usługi polegającej na pełnieniu funkcji Opiekuna sąsiedzkiego w ramach umowy zlecenia odpowiedzialnego za organizację i realizację w Powiecie Kraśnickim projektu pn.: „Czerwony guzik życia – aktywizacja społeczna i zdrowotna mieszkańców Powiatu Kraśnickiego” współfnansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Dzi

Opublikowano: 13 marca 2018 11:13

Kategoria: Przetargi

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu

siwz-z-zalacznikami

Informacja z otwarcia ofert 21.03.2018r.

Informacja o wyniku postępowania

Wyświetleń: 226

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.