Kraśnicki - malinowy powiat!

Świadczenie usługi polegającej na pełnieniu funkcji Opiekuna sąsiedzkiego w ramach umowy zlecenia odpowiedzialnego za organizację i realizację w Powiecie Kraśnickim projektu pn.: „Czerwony guzik życia – aktywizacja społeczna i zdrowotna mieszkańców Powiatu Kraśnickiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Dz

Opublikowano: 25 stycznia 2018 15:21

Kategoria: Przetargi

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówienu

SIWZ + Zal.

Informacja z otwarcia ofert 02.02.2018r.

Informacja o wyniku postepowania w zakresie części V - 12.02.2018r [328.33 KB]

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 09.03.2018r.

Wyświetleń: 317

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.