Kraśnicki - malinowy powiat!

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na: Wykonanie przebudowy dróg powiatowych: nr 2726L w m. Zakrzówek ul. Partyzantów oraz nr 2731L w m. Majdan Grabina, polegającej na wykonaniu warstwy ścieralnej nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego wraz z wyrównaniem podbudowy oraz wykonaniem robót przygotowawczych, towarzyszących i wykończeniowych.

Ogłoszenie nr 608947-N-2017 z dnia 2017-10-30 r.

Opublikowano: 30 października 2017 15:02

Kategoria: Przetargi

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu [413.1 KB]

S I W Z [3.54 MB]

Specyfikacje Techniczne [2.81 MB]

Wyjaśnienie treści SIWZ [308.67 KB]

Informacja z otwarcia ofert [358.27 KB]

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty [365.4 KB]

Wyświetleń: 411

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.