Kraśnicki - malinowy powiat!

„Termomodernizacja budynku przy ul. Al. Niepodległości 25 w Kraśniku”, który usytuowany jest na działce o numerze ewidencyjnym nr 124/15 w obrębie ewidencyjnym Północ w jednostce ewidencyjnej m. Kraśnik, w ramach zadania pn.: „Termomodernizacja powiatowych budynków użyteczności publicznej”

Opublikowano: 25 października 2017 13:16

Kategoria: Przetargi

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ-z-zalacznikami

Zał.1a do SIWZ- dokumentacja techniczna

Wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ z dnia 30.10.2017r.

Informacja z otwarcia ofert 09.11.2017r.

Informacja o wyniku postepowania - unieważnienie 09.11.2017r.

Wyświetleń: 304

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.