Kraśnicki - malinowy powiat!

Informacja dla Stowarzyszeń!

logotyp starostwo (link otworzy duże zdjęcie)

 Weszła w życie nowelizacja Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach ( Dz.U z 2015 r. poz. 1393 z późn.zm.).

Nowelizacja wprowadziła ważne zmiany dot. stowarzyszeń i należy się z nimi zapoznać, ponieważ dotyczą one nie tylko nowo zakładanych stowarzyszeń zwykłych i rejestrowanych w KRS ale i tych, które już funkcjonują.

Informacja dla stowarzyszeń zwykłych!

W terminie 24 miesięcy od dnia wejścia w życie ( tj. od 20 maja 2016 roku) nowelizacji Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, stowarzyszenia zwykłe działające na podstawie przepisów dotychczasowych mają do wyboru:

  1. dostosować swoje regulaminy i zasady działania do nowych przepisów i uzyskać wpis do nowej ewidencji stowarzyszeń zwykłych prowadzonej przez starostę, o której mowa w art. 40 ust. 5 ustawy Prawo o stowarzyszeniach,

  2. nie dostosowywać regulaminów i nie uzyskiwać wpisu do ewidencji stowarzyszeń zwykłych prowadzonej przez starostę, wówczas z dniem 20 maja 2018 r. zostaną rozwiązane z mocy prawa.

Do dnia dokonania wpisu do wprowadzonej nowelizacją ustawy „Ewidencji Stowarzyszeń Zwykłych ”- prowadzonej przez organ nadzoru, stowarzyszenia zwykłe działają na podstawie przepisów dotychczasowych.  

Opublikowano: 08 lipca 2016 11:09

Kategoria: Komunikaty

Wyświetleń: 579

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.