Kraśnicki - malinowy powiat!

Dopłaty do materiału siewnego

arr- logotyp (link otworzy duże zdjęcie)

Agencja Rynku Rolnego uprzejmie informuje, że w okresie od 15 stycznia do 25 czerwca 2016 r. można składać wnioski o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie.

 

UWAGA:

2016 r. uległy zmianie zasady udzielania dopłat i należy zwrócić uwagę na to, że:

  • po zakończeniu terminu składania wniosków, do dnia 30 września Rada Ministrów w drodze rozporządzenia określi wysokość stawek,
  • decyzje będą wydawane w terminie 60 dni od wejścia w życie przepisów ww. rozporządzenia RM,
  • w przypadku mieszanek zbożowych i pastewnych dopłatą zostaną objęte tylko te mieszanki, w skład których wchodzą jedynie nasiona posiadające kategorię elitarny lub kwalifikowany,
  • obowiązuje NOWY WZÓR WNIOSKU o przyznanie dopłaty.

Szczegółowe informacje dotyczące uzyskania dopłaty znajdują się w „Warunkach uzyskania dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany w ramach pomocy de minimis w rolnictwie”.

Łączna kwota pomocy de minimis w rolnictwie przyznana przez np. ARR, ARiMR, ANR oraz inne organy i instytucje, producentowi rolnemu w okresie 3 lat podatkowych (tj. w roku, w którym został złożony wniosek oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych) nie może przekroczyć 15 000 euro.

 

pdf Warunki uzyskania dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany w ramach pomocy de minimis w rolnictwie (.pdf)

 

https://elf.arr.gov.pl/ - aplikacja ELF, służąca do wypełniania i drukowania wniosku o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie oraz Formularza informacji przedstawianych przez wnioskodawcę.

 

Załączniki:

pdf Instrukcja wypełniania Wniosku o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie (.pdf)

pdf Wniosek o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie oraz Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę (.pdf)

 

Dodatkowe strony do wniosku:

pdf Dodatkowa strona nr 3 (.pdf)

pdf Dodatkowa strona nr 4 (.pdf)

pdf Dodatkowa strona nr 5 (.pdf)

 

pdf Oświadczenie o obowiązującym roku podatkowym (obrotowym) u wnioskodawcy (.pdf)

pdf Oświadczenie o nieposiadaniu nr NIP (.pdf)

pdf Oświadczenie o łącznej powierzchni działek rolnych, obsianych lub obsadzonych gatunkami roślin uprawnych objętych dopłatami (.pdf)

pdf Oświadczenie w sprawie składu mieszanki materiału siewnego - oświadczenie wypełniane przez nabywcę albo sprzedawcę mieszanki materiału siewnego (.pdf)

pdf Oświadczenie w sprawie mieszanki materiału siewnego sporządzanej we własnym zakresie przez producenta rolnego (.pdf)

pdf Oświadczenie o położeniu upraw rolnych, które uległy zniszczeniu (.pdf)

Opublikowano: 22 kwietnia 2016 07:48

Kategoria: Komunikaty

Wyświetleń: 755

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.