Kraśnicki - malinowy powiat!

Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej

Grafika skorzystaj z darmowej pomocy prawnej (link otworzy duże zdjęcie)

Osoby w trudnej sytuacji mogą znaleźć nieodpłatną, profesjonalną pomoc w jednym z 1500 punktów w całej Polsce.
 
Kto może otrzymać pomoc?

Każda osoba w trudnej sytuacji życiowej w każdej życiowej sprawie, w tym między innymi w sprawach majątkowych, socjalnych, mieszkaniowych, konsumenckich, rodzinnych, czy pracowniczych;
Osoby samozatrudnione, osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą (niezatrudniające pracowników przez minimum 12 miesięcy) mogą liczyć na pomoc również z wnioskami do ZUS, Urzędu Skarbowego, Urzędu Pracy.
 
Co otrzymasz zgłaszając się do punktu?
 Profesjonalną pomoc prawnika, wykwalifikowanego doradcy, mediatora;
 Informację o twoich prawach i obowiązkach w danej sytuacji;
 Wskazanie sposobu rozwiązania twojego problemu prawnego;
 Pomoc w sporządzeniu pism i wniosków.
 
Gdzie szukać pomocy?
 Przez internet: na stronie www.np.ms.gov.pl;
 Przez telefon: numer telefonu najbliższego punktu pomocy znajdziesz na stronie internetowej twojej gminy lub starostwa powiatowego.
 
Bezpłatna pomoc jest skierowana do osób, które nie są w stanie ponieść kosztów pomocy odpłatnej.

AW

Opublikowano: 26 czerwca 2020 06:57

Kategoria: Komunikaty

Wyświetleń: 201

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.