Kraśnicki - malinowy powiat!

Tarcza Antykryzysowa

Grafika - Logo Tarcza Antykryzysowa (link otworzy duże zdjęcie)

Uprzejmie informujemy, że w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374) Powiatowy Urząd Pracy w Kraśniku realizuje formy wsparcia dla przedsiębiorców takie jak:

  • Jednorazowa pożyczka dla mikroprzedsiębiorców na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej (art. 15zzd ustawy COVID-19).

Nabór wniosków trwa od 2.04.2020 r. wszelkie informacje oraz dokumenty są dostępne TUTAJ.

  • Dofinansowanie przedsiębiorcy części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne, w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19, (art. 15zzb).
  • Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, niezatrudniającego pracowników, w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19, (art. 15zzc ustawy COVID-19).
  • Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników zatrudnionych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne, w przypadku spadku dochodów z działalności statutowej w następstwie wystąpienia COVID-19, (art. 15zze ustawy COVID-19).

Szczegółowe informacje o formach wsparcia oraz niezbędne dokumenty dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w zakładce tarcza antykryzysowa.

Krzysztof Grzegorczyk
Koordynator Instrumentów Rynku Pracy
Powiatowy Urząd Pracy w Kraśniku

Opublikowano: 06 kwietnia 2020 15:24

Kategoria: Komunikaty

Wyświetleń: 2421

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zatrzymaj banner przewijany