Kraśnicki - malinowy powiat!

Nieodpłatne porady prawne zawieszone!

KOMUNIKAT


DOT. FUNKCJONOWANIA SYSTEMU
NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ,
NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO
ORAZ MEDIACJI NA TERENIE POWIATU KRAŚNICKIEGO


W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19 oraz w nawiązaniu do podpisanej przez Prezydenta RP ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczeniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych Starostwo Powiatowe w Kraśniku informuje, że od 16 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r. funkcjonowanie punktów, w których świadczona jest nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz mediacja zostaje zawieszone.

We wskazanym okresie udzielanie porad będzie odbywało się przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość. Szczegółowe informacje dostępne są pod numerem telefonu 783 660 200.

Opublikowano: 13 marca 2020 11:52

Kategoria: Komunikaty

Wyświetleń: 506

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.