Kraśnicki - malinowy powiat!

Jesienna akcja szczepienia lisów.

KOMUNIKAT

 

JESIENNA AKCJA SZCZEPIENIA LISÓW PRZECIWKO

WŚCIEKLIŹNIE

 

            Na podstawie § 10 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie  (Dz. U. z 2013 r., poz. 1737) informuję,         że w dniach 21 – 26 września 2018 r.* na terenie województwa lubelskiego zostanie przeprowadzone ochronne szczepienie lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

 

 

 • Szczepionka będzie zrzucana z samolotów w ilości 20 – 30 dawek na 1 km2,

 

 • Zrzuty obejmują kompleksy leśne, pola, łąki z pominięciem terenów zabudowanych,

 

 • Dawkę szczepionki stanowi blister aluminiowo-plastykowy wielkości około
  3 cm zawierający szczepionkę zatopioną w przynęcie o intensywnym zapachu,

 

 • N i e   w o l n o    d o t y k a ć    s z c z e p i o n k i    !!!

 

 • Jeśli szczepionka dostanie się do ust, oczu, nosa, lub skaleczenia skóry należy

           niezwłocznie skontaktować się z lekarzem,

 

 • Ręce lub inne nie zakryte części ciała, które miały kontakt ze szczepionką, należy natychmiast dokładnie umyć wodą z mydłem,

 

 • Każdy kontakt zwierząt domowych ze szczepionką należy zgłosić do lekarza weterynarii,

 

 • Przez dwa tygodnie po wyłożeniu szczepionki nie należy puszczać wolno psów i kotów, aby nie dostały się do miejsc, gdzie wyłożono szczepionkę.

 

 • Termin akcji może ulec zmianie z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych, informacje będą na bieżąco aktualizowane na stronie Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Lublinie, www.wiw.lublin.pl.

 

 

 

                                                                                                                                       Lubelski

                                                                                                                     Wojewódzki Lekarz Weterynarii

                                                                                                                                 Paweł Piotrowski

Opublikowano: 11 września 2018 12:33

Kategoria: Komunikaty

Wyświetleń: 535

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zatrzymaj banner przewijany