Kraśnicki - malinowy powiat!

WIOSENNA AKCJA SZCZEPIENIA LISÓW PRZECIWKO WŚCIEKLIŹNIE - AKTUALIZACJA

Uwaga wścieklizna zdjęcie z lisem (link otworzy duże zdjęcie)


AKTUALIZACJA

Informacja Lubelskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii

dot. zmiany terminu rozpoczęcia wiosennej akcji szczepienia lisów wolno żyjących

 

Lubelski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, że w związku z prognozowanymi niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, termin rozpoczęcia wiosennej akcji szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie na terenie województwa lubelskiego uległ przesunięciu z dnia 20 marca 2018 r. na dzień 7 kwietnia 2018 r.
KOMUNIKAT LUBELSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO

LEKARZA WETERYNARII

 

WIOSENNA AKCJA SZCZEPIENIA LISÓW PRZECIWKO

WŚCIEKLIŹNIE

 

         Na podstawie § 10 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie (Dz. U. z 2013 r., poz. 1737) informuję, że w dniach 20 – 30 marca 2018 roku na terenie województwa lubelskiego zostanie przeprowadzone ochronne szczepienie lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

  • Szczepionka będzie zrzucana z samolotów w ilości 20 – 30 dawek na 1 km2.
  • Zrzuty obejmują kompleksy leśne, pola, łąki z pominięciem terenów zabudowanych.
  • Dawkę szczepionki stanowi blister aluminiowo-plastykowy wielkości około
    3 cm , zawierający szczepionkę zatopioną w o intensywnym zapachu.
  • N i e   w o l n o    d o t y k a ć    s z c z e p i o n k i    !!!
  • Jeśli szczepionka dostanie się do ust, oczu, nosa lub skaleczenia skóry należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.
  • Ręce lub inne nie zakryte części ciała, które miały kontakt ze szczepionką, należy natychmiast dokładnie umyć wodą z mydłem.
  • Każdy kontakt zwierząt domowych ze szczepionką należy zgłosić lekarzowi weterynarii.
  • Przez dwa tygodnie po wyłożeniu szczepionki nie należy puszczać wolno psów i kotów, aby nie dostały się do miejsc, gdzie wyłożono szczepionkę.

 

 

 

 

                                                        Lubelski Wojewódzki Lekarz Weterynarii

                                                                           Paweł Piotrowski

Opublikowano: 15 marca 2018 11:46

Kategoria: Komunikaty

Wyświetleń: 560

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.