Kraśnicki - malinowy powiat!

Komunikat Lubelskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii.

Grafika - Uwaga wścieklizna (link otworzy duże zdjęcie)

KOMUNIKAT

 

Na podstawie § 10. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 31 grudnia 2013 r.
w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie (Dz. U. z 2013 r., poz. 1737) informuję,
że
na terenie województwa lubelskiego w dniach 23 – 28kwietnia 2017 roku zostanie przeprowadzona akcja szczepienia przeciwko wściekliźnie lisów wolno żyjących metodą doustną.

 

 

Szczepionka będzie zrzucana z samolotów w ilości 20 – 30 dawek na 1 km2.

 

Zrzuty obejmują kompleksy leśne, pola, łąki z pominięciem terenów zabudowanych.

 

Dawkę szczepionki stanowi pakiet w postaci stożkowatego krążka o wymiarach
30 mm x 9 mm, koloru brunatnego o intensywnym zapachu rybim.

 

Osoba mająca kontakt ze szczepionką powinna niezwłocznie zgłosić się do lekarza medycyny.

 

Każdy kontakt zwierząt domowych ze szczepionką należy zgłosić do lekarza weterynarii.

 

Nie zaleca się organizacji polowań zbiorowych na terenach objętych szczepieniem
w okresie 14 dni od daty wyłożenia szczepionki.

 

Psy należy trzymać na uwięzi, a koty w zamknięciu.

 

 

N i e w o l n o d o t y k a ć s z c z e p i o n k i !!!

 

 

Opublikowano: 20 kwietnia 2017 15:01

Kategoria: Komunikaty

Wyświetleń: 762

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.