Kraśnicki - malinowy powiat!

Darmowa pomoc prawna

info grafika (link otworzy duże zdjęcie)

Zarząd Powiatu w Kraśniku prowadzi Punkty Nieodpłatnych Porad Prawnych dla mieszkańców Powiatu Kraśnickiego, w których bezpłatnych porad prawnych udzielają Adwokaci i Radcowie Prawni zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

Lokalizacje punktów:

  1. Starostwo Powiatowe w Kraśniku, Budynek Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami ul. Szpitalna 2A, pokój nr 114 (parter), 23-204 Kraśnik, od pon. do piątku w godz. 7.30 – 15.30.
  2. Urząd Gminy w Kraśniku ul. Kościuszki 24, 23-200 Kraśnik, pok. nr 9,
    od pon. do piątku w godz. 7.30 – 15.30.


Z nieodpłatnych porad prawnych mogą skorzystać osoby uprawnione, o których mowa w ustawie, tj.:

1)   młodzież do 26. roku życia,

2)   osoby fizyczne, którym w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie npp zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,

3)   osoby, które ukończyły 65 lat,

4)   osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,

5)   kombatanci,

6)   weterani,

7)   osoby zagrożone lub poszkodowane katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną,

8)   kobiety w ciąży.

 

Osoby uprawnione mogą uzyskać bezpłatnie porady prawne o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących im uprawnieniach lub spoczywających na nich obowiązkach, uzyskać pomoc w rozwiązaniu danego problemu prawnego, w sporządzeniu projektu pisma z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub uzyskać pomoc w sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym.

 

Szczegółowe informacje dotyczące osób uprawnionych i zasad udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz Harmonogram Pracy Punktów znajdują się na BIP Starostwa Powiatowego w Kraśniku w zakładce Nieodpłatna Pomoc Prawna, na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/ oraz pod numerem tel. 81 826 17 88.

 

Opublikowano: 12 stycznia 2017 12:39

Kategoria: Komunikaty

Wyświetleń: 5591

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.