Kraśnicki - malinowy powiat!

Podsumowanie projektu ekologicznego Środowisko Ponad Wszystko

Logo (link otworzy duże zdjęcie)

W dniu 22.11.2016 r. w sali konferencyjnej Zespołu Szkół Nr 3 w Kraśniku przy ul. Słowackiego 7 odbędzie się uroczyste podsumowanie II etapu Powiatowego Programu Edukacji Ekologicznej 2015/16 „Środowisko Ponad Wszystko”.

Program realizowany jest od października 2015 r. przez Starostwo Powiatowe w Kraśniku we współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Kraśniku oraz innymi partnerami.
Podczas spotkania przy udziale zaproszonych gości nastąpi podsumowanie działań podejmowanych w ramach Programu przez organizatorów, partnerów oraz placówki szkolno - wychowawcze z terenu powiatu kraśnickiego.
W trakcie zostaną ogłoszone wyniki Powiatowego Konkursu Ekologicznego „Każdy Chwat Sprząta Świat”, towarzyszącego ogólnoświatowej Kampanii „Sprzątanie Świata” oraz nastąpi podsumowanie Powiatowej Akcji grabienia i utylizacji liści kasztanowca „Ratujmy Kasztanowce”.
Program imprezy będzie obejmował część artystyczną w wykonaniu dzieci z Przedszkola Publicznego w Urzędowie pod hasłem „Ekologiczne Przedszkolaki”, prelekcję pod tytułem „Podaj dalej… drugie życie odpadów”, która zostanie wygłoszona przez Panią Iwonę Ryszawa ze Szkoły Podstawowej w Kowalinie oraz prezentacje i wystawy prac, kronik, wystąpienia zaproszonych gości. Uczestnikom zostaną wręczone nagrody dyplomy i podziękowania.
Powiatowy Program Edukacji Ekologicznej skierowany jest do dzieci i młodzieży ze szkół
i placówek oświatowo – wychowawczych z terenu powiatu kraśnickiego. Obejmuje on szereg działań z zakresu przyrody, ochrony środowiska naturalnego oraz ochrony zdrowia. Jego zadaniem jest budzenie świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw proekologicznych wśród środowisk szkolnych oraz zachęcanie do podejmowania czynnych działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego.


Projekt dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Opublikowano: 18 listopada 2016 13:03

Kategoria: Komunikaty

Wyświetleń: 546

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.