Kraśnicki - malinowy powiat!

XV Powiatowy Przegląd Twórczości Artystycznej Wsi

Grafika (link otworzy duże zdjęcie)

19 listopada 2016 roku o godzinie 9:30 zapraszamy do Gminnego Ośrodka Kultury w Trzydniku Dużym na XV Powiatowy Przegląd Twórczości Artystycznej Wsi. 

Przegląd jest konkursem otwartym, w którym jury oceniać będzie wartości artystyczne i poznawcze prezentowane przez zespoły w nastepujących kategoriach: zespoły prezentujące widowiska oparte na obrzędach i zwyczajach ludowych, zespoły prezentujące sztuki teatralne lub kabarety, zespoły śpiewacze, kapele ludowe prezentujące repertuar tradycyjny lub inny repertuar, chóry, zespoły wolakno-instrumentalne.

Zgłoszenia nalezy przesłać do dnia 10 listopada 2016 roku na adres: Gminny Ośrodek Kultury w Trzydniku Dużym, 23-230 Trzydnik Duży.

Opublikowano: 18 października 2016 13:39

Kategoria: Komunikaty

Wyświetleń: 541

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.