Kraśnicki - malinowy powiat!

FUNDUSZE POZYSKANE NA PRZEBUDOWĘ DRÓG POWIATOWYCH Z EFRROW

logotyp PROW (link otworzy duże zdjęcie)

Powiat Kraśnicki otrzymał dofinansowanie na realizację 3 projektów inwestycyjnych -operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na łączną kwotę 2 668 641,00 zł. Operacje będą dotyczyły przebudowy dróg powiatowych położonych w Gminie Dzierzkowice, Gościeradów, Kraśnik i Szastarka. Łącznie zostanie przebudowanych około 12 km dróg, aby poprawić dojazd do miejsc użyteczności publicznej, poprawić bezpieczeństwo i dostępność do dróg wyższej kategorii. Łączna wartość trzech inwestycji wyniesie około 4,2 mln złotych, na realizację których Powiat otrzyma pomoc ze środków „EFRROW” w formie refundacji w wysokości 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji, pozostałe koszty sfinansowane zostaną ze środków własnych Powiatu Kraśnickiego oraz Gmin, na terenie których będą realizowane operacje przebudowy dróg powiatowych.

FUNDUSZE POZYSKANE NA PRZEBUDOWĘ DRÓG POWIATOWYCH Z EFRROW kliknij

 

4.jpg

Opublikowano: 18 sierpnia 2016 14:12

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 617

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.