Kraśnicki - malinowy powiat!

Absolutorium dla Zarządu Powiatu

Na zdjęciu Zarząd Powiatu Kraśnickiego (link otworzy duże zdjęcie)

29 czerwca radni podjęli uchwałę o udzieleniu absolutorium Zarządowi Powiatu Kraśnickiego z wykonania budżetu za rok 2015. Siedmiu radnych opozycyjnego PiS wstrzymało się od głosu, pozostałych 14 było za.

Zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów wynoszą łącznie 17 996 839 zł. W 2015 r. powiat zaciągnął kredyty na kwotę 1 850 000 zł. Udzielił również poręczenia kredytu dla SP ZOZ na 5 mln zł. Budżet powiatu za rok 2015 zamknął się nadwyżką w kwocie 1 250 289 zł, przy planowanym deficycie w wysokości 2 112 368 zł.

Wydatki budżetu w 2015 r. planowano na poziomie 100 872 734 zł i zrealizowano w 95%, natomiast dochody zaplanowano na kwotę 98 760 366 zł i wykonano w 98%.

Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania powiatowego budżetu za 2015 r. Wykonane wydatki nie są wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o wolne środki. Przedstawiony w sprawozdaniu przebieg wykonania budżetu w minionym roku jest zgodny z przepisami prawa.

Również komisja rewizyjna Rady Powiatu pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu i wystąpiła z wnioskiem do Rady w sprawie udzielenia absolutorium (dwóch radnych PiS wstrzymało się od głosu). Komisja potwierdziła, że ubiegłoroczny budżet wykonano zgodnie z jego zapisami i zgodnie z przepisami, osiągając zamierzone cele. Nie stwierdzono dokonywania wydatków bez zgody Rady Powiatu, przekroczenia planu, dokonywania zmian w budżecie niezgodnie z upoważnieniami danymi Zarządowi, jak też naruszenia zasad, formy i trybu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych oraz zasad udzielania dotacji budżetowych.

Radni opozycji wstrzymali się od głosu: - Nie ma podstaw do nieudzielenia absolutorium, ale to nie znaczy, że popieram wszystkie działania i politykę prowadzoną przez Zarządu Powiatu oraz większość w Radzie – podkreślał podczas debaty Roman Bijak, szef klubu radnych PiS.

- Nie musimy się we wszystkim zgadzać, ale wszystkie opinie opozycji traktujemy poważnie i wsłuchujemy się w jej punkt widzenia – skomentował starosta Andrzej Maj. – Dzisiejsza dyskusja była pozbawiona politycznej argumentacji i to bardzo cieszy.
DN, fot. Daniel Niedziałek

 

Opublikowano: 29 czerwca 2016 15:26

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 751

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.