Kraśnicki - malinowy powiat!

Dzień Pracownika Socjalnego

Grafika Dzień Pracownika Socjalnego (link otworzy duże zdjęcie)

Nigdy nie jest tak, żeby człowiek, czyniąc dobrze drugiemu, tylko sam był dobroczyńcą.
Jest równocześnie obdarowywany, obdarowany tym, co ten drugi przyjmuje z miłością.
 Jan Paweł II

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego składamy wszystkim pracownikom socjalnym, a także innym osobom niosącym pomoc potrzebującym, serdeczne podziękowania i wyrazy uznania za wysiłek oraz trud wkładany w codzienną pracę i pomoc potrzebującym mieszkańcom naszego Powiatu Kraśnickiego, szczególnie w tak trudnym dla nas wszystkich czasie pandemii Covid-19.

Praca socjalna to wielkie i odpowiedzialne zadanie, które zawsze powinno budzić szacunek i wdzięczność całej lokalnej społeczności. Niesiona pomoc jest piękną, ale też ciężką pracą. Jest to szlachetna i ofiarna służba na rzecz drugiego człowieka.

Dzięki Waszej wiedzy, empatii, a także odwadze wspieracie rodziny i osoby najbardziej potrzebujące. Obdarzacie innych troską i zainteresowaniem co sprawia, że ludzie odzyskują wiarę w siebie i lepsze jutro. Przywołane słowa Flory Ewards są jak najbardziej prawdziwe „Kiedy pomagamy innym, pomagamy sobie, ponieważ wszelkie dobro, które dajemy, zatacza koło i wraca do nas”. 

Jednocześnie ciąży na Was ogromna społeczna odpowiedzialność. Niejednokrotnie napotykacie na swojej drodze trudności, a mimo to nadal walczycie o tych, którzy mierzą się w życiu z przeciwnościami losu. Jest to postawa godna najwyższego uznania.

W tym wyjątkowym dniu życzymy wszystkim pracownikom socjalnym wiele osobistej i zawodowej satysfakcji, realizacji wszelkich zamierzeń, a także siły i motywacji do przezwyciężania trudów życia codziennego.

AW

Opublikowano: 20 listopada 2020 11:50

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 74

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.