Kraśnicki - malinowy powiat!

Miliony na rozwój szkolnictwa zawodowego w Powiecie Kraśnickim

Wicestarosta Kraśnicki Andrzej Cieśla, Starosta Kraśnicki Andrzej Rolla, Skarbnik Powiatu Iwona S (link otworzy duże zdjęcie)

Władze Powiatu Kraśnickiego podpisały umowę na dofinansowanie projektu wspierającego rozwój szkolnictwa zawodowego w ramach Działania 12.4 „Kształcenie zawodowe” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 -2020, współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, na kształcenie zawodowe o wartości ogółem 7 057 483,95 złotych, w tym dofinansowanie  6 351 735,55 złotych.

Dzięki pozyskanym środkom w Zespole Szkół nr 1 w Kraśniku (Technikum), Zespole Szkół nr 2 w Kraśniku (Technikum) oraz Zespole Szkół nr 3 w Kraśniku (Branżowa Szkoła Zawodowa I stopnia, Technikum) będą organizowane między innymi dodatkowe zajęcia specjalistyczne, a także będziemy dążyć do zwiększenia współpracy szkół i placówek kształcenia zawodowego z pracodawcami, szkołami wyższymi w celu zwiększenia dostępu uczniów i nauczycieli do nowoczesnych technik i technologii, wdrażania nowych form nauczania, wsparcia uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy, wyposażenia pracowni przedmiotów zawodowych.

Celem głównym projektu jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez rozwijanie wiedzy specjalistycznej i umiejętności praktycznych nauczycieli i uczniów w szkołach zawodowych prowadzonych przez Powiat Kraśnicki oraz doposażenie bazy dydaktycznej w szkołach objętych projektem. Projekt realizowany jest od września 2020 roku do września 2023 roku.

AW

Opublikowano: 22 września 2020 12:44

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 396

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zatrzymaj banner przewijany