Kraśnicki - malinowy powiat!

Spotkanie w sprawie Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2021-2027

Władze powiatu, burmistrzowie, wójtowie i przedstawiciele jednostek samorządu. (link otworzy duże zdjęcie)

W siedzibie Starostwa Powiatowego w Kraśniku, 21 września, odbyło się spotkanie władz powiatu, burmistrzów, wójtów i przedstawicieli jednostek samorządu w ramach dialogu i debaty nad założeniami Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2021-2027.

Prace nad Strategią Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2021-2027, która wskaże kierunki i priorytety rozwojowe na kolejnych 10 lat wchodzą w decydującą fazę.
Celem tego działania jest rozpoznanie potrzeb oraz pomysłów prorozwojowych, których identyfikacja pozwoli na lepsze zaprogramowanie w Strategii mechanizmów interwencji publicznych, a także aktywniejsze wspieranie przyszłych realizatorów w nowym okresie programowania oraz lepsze ukierunkowanie środków przeznaczonych na rozwój powiatu.

Celem spotkania było wypracowanie wspólnych przedsięwzięć dla Powiatu Kraśnickiego, w efekcie czego lokalne samorządy podpiszą List Intencyjny w sprawie przystąpienia do partnerstwa tworzonego przez Powiat Kraśnicki, miasta i gminy położone na terenie powiatu w celu realizacji wspólnych przedsięwzięć inwestycyjnych.

Podpisanie Listu Intencyjnego będzie miało na celu zaciśnięcie współpracy pomiędzy samorządami w obszarach, które w naszym powiecie wymagają pobudzenia rozwoju społeczno-gospodarczego oraz podjęcie działań zmierzających do przygotowania i realizacji wspólnych projektów o znaczeniu lokalnym w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2021-2027.

AW

Opublikowano: 21 września 2020 13:27

Kategoria: Aktualności

Spotkanie w sprawie Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2021-2027

Wyświetleń: 344

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zatrzymaj banner przewijany