Kraśnicki - malinowy powiat!

Weź udział w konkursie. Pomóż w sprzątaniu Świata!

Grafika - Logo konkursu Każdy Chwat sprząta Świat! (link otworzy duże zdjęcie)

Każdego dnia człowiek produkuje ogromną ilość śmieci i odpadów. Znaczna ich część nadaje się do ponownego wykorzystania lub powinna być przechowywana w odpowiednich warunkach. Śmieci porzucone gdzieś w lesie, przy drodze czy na chodniku nie tylko szpecą krajobraz ale przede wszystkim niosą zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt. Niestety wciąż znajdują się tacy, którzy wolą swoje odpady porzucić w lesie, wyrzucić pustą butelkę na trawnik. Naprzeciw takim praktykom powstała akcja „Sprzątanie Świata”, która w tym roku w Polsce odbędzie się po raz dwudziesty siódmy.

Powiat Kraśnicki nie pozostaje obojętny wobec tego problemu i aby zachęcić młodzież do udziału w ogólnopolskiej akcji „Sprzątanie Świata Polska - 2020” organizuje konkurs pod nazwą „Każdy Chwat Sprząta Świat”, który kierowany jest do uczniów szkół z terenu powiatu.

Zasady konkursu:
Uczestnicy konkursu będą podzieleni na cztery kategorie wiekowe: przedszkola, szkoły podstawowe klasy I-III, szkoły podstawowe klasy IV-VIII oraz szkoły średnie. Ich zadaniem jest przygotowanie sprawozdania z podjętych działań i uzyskanych efektach w ramach akcji „Sprzątanie Świata”.
Udział w akcji „Sprzątania Świata - Polska 2020” powinien odbyć się w dniach 18-20 września, ale nie później niż do 30 września.

Sprawozdanie:
Sprawozdanie z akcji należy przesyłać na adres Starostwa Powiatowego w Kraśniku do dnia 12 października 2020 r. i powinno ono zawierać informacje takie jak:

  • opisy miejsc zbiórek – prace terenowe poza obrębem placówki,
  • ciekawe informacje i zdarzenia,
  • dokumentację fotograficzną min. 10 zdjęć.

Dodatkowe punkty zostaną przyznane za wykonanie prac z materiałów recyklingowych, nagranie i montaż filmu z przebiegu akcji (film musi uwzględniać prawa autorskie wykorzystanych obrazów, utworów muzycznych i literackich).

Opublikowano: 15 września 2020 15:26

Kategoria: Aktualności

Załączniki:

Załącznik 1 - Każdy Chwat sprząta Świat - REGULAMIN KONKURSU [PDF] [128.53 KB]

Załącznik 2 - Każdy Chwat sprząta Świat - KARTA INFORMACYJNA [PDF/skan] [64.71 KB]

Wyświetleń: 108

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zatrzymaj banner przewijany