Kraśnicki - malinowy powiat!

Przekazano sprzęt, środki ochrony indywidualnej i wyposażenia do bezpośredniej walki z epidemią

Uczestnicy spotkania podczas którego nastąpiło uroczyste przekazanie sprzętu komputerowego, opro (link otworzy duże zdjęcie)

4 września 2020 roku w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku nastąpiło uroczyste przekazanie sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz sprzętu audiowizualnego, a także środków ochrony indywidualnej i wyposażenia do bezpośredniej walki z epidemią COVID-19.

Materiały oraz sprzęt zostały zakupione w związku z realizacją projektu pod nazwą „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020- Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym.

Głównym celem projektu jest zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 w obszarze pieczy zastępczej poprzez wzmacnianie rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka i placówek opiekuńczo-wychowawczych, w zakresie bezpiecznej realizacji zadań  tych podmiotów w okresie epidemii COVID-19.

 Celem szczegółowym projektu jest wsparcie dzieci, rodziców zastępczych i pracowników rodzinnych oraz instytucjonalnych podmiotów pieczy zastępczej w sytuacji zagrożenia epidemią choroby COVID-19 poprzez:

-zakup środków ochrony indywidualnej i wyposażenia do bezpośredniej walki z epidemią (w tym zakup: 11 130 szt. maseczek, 48.730 szt. rękawiczek, 396 litrów płynu dezynfekcyjnego),
-wyposażenie sześciu miejsc kwarantanny/izolacji dla dzieci z pieczy zastępczej tj: trzy miejsca kwarantanny w Domu Dziecka w Kraśniku, jedno miejsce kwarantanny w Rodzinnym Domu Dziecka oraz dwa miejsca kwarantanny - Program SOS Wioski Dziecięce Kraśnik,
-zakup wyposażenia na cele realizowania zadań w trybie zdalnego nauczania ( zakup laptopów, oprogramowania oraz sprzętu audiowizualnego).

Wsparciem objętych zostało 56 rodzin zastępczych z powiatu kraśnickiego do których trafi 82 laptopy, Rodzinny Dom Dziecka w Kraśniku, Program SOS Wioski Dziecięce Kraśnik do których trafią 32 laptopy, 6 telewizorów, 3 rzutniki, 3 tablice multimedialne, 5 aparatów fotograficznych i 4 kamery cyfrowe.

Na powyższe wsparcie Powiat Kraśnicki otrzymał środki finansowe w wysokości 459050,00 złotych.

AW

Opublikowano: 04 września 2020 14:40

Kategoria: Aktualności

Przekazano sprzęt, środki ochrony indywidualnej i wyposażenia do bezpośredniej walki z epidemią

Wyświetleń: 224

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zatrzymaj banner przewijany