Kraśnicki - malinowy powiat!

Nabór wniosków w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”

 (link otworzy duże zdjęcie)

Starostwo Powiatowe w Kraśniku informuje, że od 3 sierpnia 2020 roku prowadzony będzie nabór wniosków w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze G na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych dotyczących zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej.

Refundacja przyznawana jest pracodawcy, który zobowiąże się do zatrudnienia osoby niepełnosprawnej zarejestrowanej w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu przez okres co najmniej 36 miesięcy. Zwrot środków finansowych obejmuje udokumentowane koszty zakupu lub wytworzenia wyposażenia stanowiska pracy. Wniosek należy wypełnić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 marca 2011 roku w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej (Dziennik Ustaw z 2015 roku pozycja 93).

Źródłem finansowania są środki pochodzące z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, które będą przyznawane według kolejności złożenia wniosków i w ramach limitu środków przeznaczonych na ten cel.


Wnioski należy złożyć bezpośrednio w Wydziale Spraw Społecznych pokój 309 lub kierować drogą pocztową na adres:

Starostwo Powiatowe w Kraśniku
Aleja Niepodległości 20
23–204 Kraśnik


Szczegółowe informacje udzielane są pod numerem telefonu (81) 826-17-87.

Opublikowano: 30 lipca 2020 09:38

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 71

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zatrzymaj banner przewijany