Kraśnicki - malinowy powiat!

Modernizacja krytej pływalni MOSiR w Kraśniku

 (link otworzy duże zdjęcie)

Na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kraśniku dziś została podpisana umowa o dofinansowanie modernizacji zdegradowanego obiektu krytej pływalni MOSiR w Kraśniku. Pływalnia będzie służyć mieszkańcom miasta Kraśnik i Powiatu Kraśnickiego. Członkowie Zarządu Województwa Lubelskiego wpisali ten obiekt na listę inwestycji o znaczeniu strategicznym dla naszego regionu. Basen został zaprojektowany tak aby spełniał kryteria sportowe i rekreacyjne.

Podpisanie umowy na kwotę 12 mln zł z Unii Europejskiej na modernizacje zdegradowanego obiektu krytej pływalni Miejskiego Sportu i Rekreacji w Kraśniku  pomiędzy Urzędem Miasta Kraśnik a Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie jest możliwe dzięki zaangażowaniu i życzliwości Marszałka Pana Jarosława Stawiarskiego, a także staraniom i współpracy dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie Pani Anny Brzyskiej.

- Plany modernizacji pływalni w Kraśniku były omawiane jeszcze z poprzednim burmistrzem Kraśnika Mirosławem Włodarczykiem. Wtedy pierwsze 3 mln zł zostały udzielone z Ministerstwa Sportu RP – zauważył Jarosław Stawiarski. - I dodał: Wszystko co robię dla Kraśnika robię z wielką przyjemnością bez względu na polityczne poglądy i ideologie. Cieszę się, że z burmistrzem miasta Kraśnik Wojciechem Wilkiem rozpoczęła się pewna koabitacja i współpraca dla dobra mieszkańców Kraśnika.

Poseł na Sejm RP Pan Kazimierz Choma przypomniał obecnym na spotkaniu gościom o wcześniejszych latach funkcjonowania obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji: czasy, kiedy basen był nieczynny, kiedy została odnowiona niecka i czas powstania krytego basenu.
- Łączy nas dobro mieszkańców i to jest ta idea, która ważne żeby łączyła nas w całym kraju – dodał Poseł na Sejm RP Pan Kazimierz Choma.

- Chciałbym pogratulować tej wielkiej inwestycji. Praktycznie pośród nas nie ma osób, których dzieci nie przewinęły by się przez ten basen, przez ręce Grzegorza Mazurka, jego małżonki, trenerów – powiedział Starosta Kraśnicki Andrzej Rolla. - To jest dla mnie ważniejsze niż olimpijczycy – ten sport masowy, czyli to, że wszystka młodzież szkolna z miasta i powiatu kraśnickiego korzysta z tego basenu, podnosi swoją tężyznę fizyczną, a zatem – prowadzi zdrowy tryb życia. Nie używki, nie komputer, ale sport. Wspomnę, że w Kraśniku są inne dyscypliny: dobrze rozwija się kolarstwo, triatlon. Sport nie zna polityki. Najważniejsze jest dobro sportowców, młodzieży i nas wszystkich.

- Kraśnik nie bez powodu nazywany jest miastem sportu. Wynika to z długoletniej tradycji działających tutaj klubów sportowych i zawodników - mistrzów Polski, olimpijczyków. Sport i Kraśnik to też wiele osób, które uprawiają sport rekreacyjnie. Projekt przebudowy krytej pływalni powstał jeszcze w poprzedniej kadencji samorządu, jednak w ubiegłym roku uległ on znacznym modyfikacjom. Po zmianach w miejscu pomieszczeń siłowni i fitness pojawią się 3 baseny z hydromasażami oraz strefa rekreacyjna złożona z brodzika z zabawkami wodnymi. Znajdą się tam również sauna sucha i mokra dla 6-8 osób.
Nowa kryta pływalnia będzie pełniła zarówno funkcję rekreacyjną, jak i sportową: - Dzięki zainstalowaniu tablicy elektronicznej z funkcją pomiaru czasu i dostosowaniu wymiarów oraz głębokość niecki dużego basenu sportowego będzie możliwe organizowanie zawodów na szczeblu co najmniej wojewódzkim - wyjaśnił burmistrz Kraśnika Wojciech Wilk.

Z obiektu będą mogły korzystać osoby niepełnosprawne. Przebudowane zostaną także część administracyjna MOSiR i zaplecze. Prace obejmą termomodernizację i budowę instalacji solarnej.

Wartość całego projektu to 25 050 000 zł. Planowany termin realizacji inwestycji: jesień 2020 – wiosna 2022.
OG,AG

Opublikowano: 09 lipca 2020 14:27

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 327

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zatrzymaj banner przewijany