Kraśnicki - malinowy powiat!

5 milionów złotych wsparcia w ramach tarczy antykryzysowej z Europejskiego Funduszu Społecznego

 (link otworzy duże zdjęcie)

Ponad 5 mln zł wsparcia, w ramach tarczy antykryzysowej z Europejskiego Funduszu Społecznego trafi do przedsiębiorców z terenu Powiatu Kraśnickiego. Symboliczny czek na wspomnianą kwotę odebrał dziś Starosta Kraśnicki Andrzej Rolla i Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kraśniku Krzysztof Grzegorczyk z rąk Marszałka Województwa Lubelskiego Jarosława Stawiarskiego i dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy Andrzeja Pruszkowskiego.


Pieniądze te przeznaczone zostaną na dofinansowanie części kosztów do wynagrodzeń, a także dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy niezatrudniającego pracowników.

Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie Andrzej Pruszkowski i Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kraśniku Krzysztof Grzegorczyk podpisali umowę  o dofinansowania projektu pozakonkursowego pt: ‘’Aktywizacja osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia w powiecie kraśnickim IV”. Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy, Działanie 9.2 Aktywizacja zawodowa – projekty PUP w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.

Projekt skierowany jest do 531 osób bezrobotnych  z terenu powiatu kraśnickiego, wpisujących się w grupy docelowe:
 osoby od 30 r.ż. – 531 osób w tym:
 osoby długotrwale bezrobotne -  80 osób
 osoby o niskich kwalifikacjach – 250 osób,  
 osoby niepełnosprawne –  2 osoby.
 osoby po 50 roku życia – 40 osób
 osoby odchodzące z rolnictwa – 5 osób

Głównym celem projektu było zwiększenie możliwości zatrudnienia 531 osób od 30 roku życia w powiecie kraśnickim do końca czerwca 2021 roku. poprzez skierowanie ich na formy wsparcia:
  staż  zawodowy (6 miesięczny) dla 287 osób,
  doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy dla 92 osoby,
  szkolenia indywidualne dla 75 osób,
  jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej dla 52 osób,
  prace interwencyjne dla 25 osób.

Dziś, 24 czerwca, do Kraśnika dotarł mobilny punkt informacyjny dla przedsiębiorców Tarczo-Bus. Specjaliści z Wojewódzkiego Urzędu Pracy udzielają porad dotyczących form wsparcia. Pracodawcy będą mogli dowiedzieć się w punkcie o jakie wsparcie w ramach tarczy antykryzysowej mogą ubiegać się w wojewódzkim i powiatowych urzędach pracy woj. lubelskiego. Informacji będą udzielać pracownicy tych instytucji.

AW


Opublikowano: 24 czerwca 2020 10:00

Kategoria: Aktualności

5 milionów złotych wsparcia w ramach tarczy antykryzysowej z Europejskiego Funduszu Społecznego

Wyświetleń: 320

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zatrzymaj banner przewijany