Kraśnicki - malinowy powiat!

Podsumowanie konkursu ekologicznego "Ekologia w obiektywie"

Sekretarz Powiatu wręcza nagrody w konkursie Ekologia w obiektywie (link otworzy duże zdjęcie)

15 czerwca br. w sali konferencyjnej Zespołu Szkół Nr 3 w Kraśniku odbyło się uroczyste podsumowanie Powiatowego konkursu „Ekologia w obiektywie”. Konkurs skierowany był do dzieci i młodzieży ze szkół i placówek oświatowo–wychowawczych z terenu Powiatu Kraśnickiego.

Celem konkursu było :
• rozwijanie zainteresowań otaczającą przyrodą oraz wrażliwości na jej piękno;
• poznawanie i promocja walorów przyrodniczych powiatu;
• kształtowanie zachowań nastawionych na ochronę środowiska;
• ukazywanie pozytywnych i negatywnych zmian zachodzących w przyrodzie w wyniku ingerencji człowieka;
• dostrzeganie nieprawidłowości i pomoc w odradzaniu natury;
• wyrabianie nawyków porządkowania, segregowania odpadów, oszczędnego korzystania z materiałów i surowców oraz wytwarzanie mody na ekologiczny styl życia;
• kształcenie umiejętności prowadzenia obserwacji przyrodniczych.

Do tegorocznego konkursu zgłosiło się 14 zespołów z 9 szkół podstawowych z terenu powiatu kraśnickiego. Niestety z powodu pandemii wirusa covid - 19 prace przygotowało 7 zespołów z 4 szkół.

Wszystkie placówki biorące udział w konkursie otrzymały dyplomy oraz nagrody rzeczowe, których wartość uzależniona była od zajętego miejsca. Dodatkowo koordynatorzy, którzy przyczynili się do podjęcia inicjatywy udziału w konkursie otrzymali upominki.       

W imieniu Starosty Kraśnickiego Andrzeja Rolli nagrody wręczył Sekretarz Powiatu Łukasz Skokowski.

Komisja Konkursowa przyznała następujące miejsca:

I miejsce
Dla Publicznej SzkołyPodstawowej im. Janiny Wierzchowskiej  w Liśniku Dużym (opiekun Pani Jarzyna Beata)
Zuzanna Bańka
Weronika Ciuryło
Karolina Najs
Marcin Furgała
Dawid Tomala

II miejsce
Szkoła Podstawowa im. ks. Stanisława Zielińskiego w Stróży-Kolonii (opiekun Pani Katarzyna Sawecka)
Amelia  Biegaj
Justyna  Jabłońska

III miejsce        
Dla Publicznej SzkołyPodstawowej im. Janiny Wierzchowskiej w Liśniku Dużym (opiekun Pan Maciej Niemczycki)
Daria Kowalska
Martyna Szczepanik
Dominika Skibińska
Piotr Koba
Wiktor Przywara

 Wyróżnienia:

Szkoła Podstawowa nr 4 w Kraśniku  im. Kornela Makuszyńskiego (opiekun Pani Agnieszka Biegaj)

Wiktoria Głaz
Milena Malicka
Bartosz Skrzypiec
Szymon Surowiec

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Kornela Makuszyńskiego (opiekun Pani Agnieszka Biegaj)

Damian Kasperek
Dominika Niezgoda
Dominik Szymański

Szkoła Podstawowa w Kowalinie (opiekun Agnieszka Biegaj)

Bartosz Kowalski
Adrian Lisek
Bartosz Szczepanik
Wiktoria Maciejak
Julia Kowalska

Szkoła Podstawowa w Kowalinie (opiekun Pani Agnieszka Biegaj)

Paweł Leśniak
Daria Wójcik
Marcel Grządka
Mateusz  Machometa
Nikola Nowak

Wszystkim uczestnikom, delegacjom ze szkół, nauczycielom, dzieciom oraz rodzicom serdecznie gratulujemy i dziękujemy za zaangażowanie. Cieszymy się, że konkurs spotkał się z tak pozytywnym odbiorem.

Zapraszamy do obejrzenia podsumowania konkursu "Ekologia w obiektywie"

AW

Opublikowano: 17 czerwca 2020 11:44

Kategoria: Aktualności

Podsumowanie konkursu ekologicznego "Ekologia w obiektywie"

Wyświetleń: 297

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zatrzymaj banner przewijany