Kraśnicki - malinowy powiat!

Przekształcenie Oddziału Ginekologiczno-Położniczo-Noworodkowego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kraśniku

Budynek Oddział Ginekologiczno-Położniczo-Noworodkowy. (link otworzy duże zdjęcie)

W dniu 27 maja 2020 roku Rada Powiatu w Kraśniku zatwierdziła program naprawczy na lata 2019-2021 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kraśniku na okoliczność poniesionej straty netto w 2018 roku.

Rozwiewając obawy pacjentek, zapewniamy, że wszystkie osoby w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia znajdą niezbędną pomoc w naszym Szpitalnym Oddziale Ratunkowym. Dotyczy to również schorzeń powiązanych z przebiegiem ciąży. Analogicznie jak to robimy z innymi nagłymi przypadkami, pacjenci wymagający leczenia, którego nie zapewnia nasz szpital, są stabilizowani i przewożeni karetką pod specjalistyczną opiekę do szpitali o wyższym stopniu referencyjności.

Świadczenia z zakresu ginekologii zostaną w naszym szpitalu zachowane w niezmienionym zakresie w oparciu o nowo utworzony pododdział ginekologii operacyjnej na oddziale chirurgii ogólnej. Ponadto planowane jest również zwiększenie dostępności poradni specjalistycznych z zakresu ginekologii, położnictwa oraz ponowne utworzenie szkoły rodzenia.

Jednym z zaproponowanych działań jest zaprzestanie działalności przez Oddział Ginekologiczno-Położniczo-Noworodkowy. Oddział od wielu lat wymagał gruntownej przebudowy pomieszczeń, ponieważ aktualnie działa w oparciu o warunkowe dopuszczenie do użytkowania. Konieczne jest spełnienie norm sanitarnych, przeciwpożarowych a także wymagań wynikających z rozporządzenia Ministra Zdrowia dotyczącego warunków udzielania świadczeń.

Nie udało się przeprowadzić modernizacji oddziału w poprzednich latach m.in. dlatego, że brak było możliwości wsparcia ze strony funduszy europejskich, a Powiat Kraśnicki nie jest w stanie samodzielnie udźwignąć tak dużej inwestycji. Nie istniała możliwość sfinansowania inwestycji przy udziale środków Unii Europejskiej ze względu na zbyt małą liczbę porodów (poniżej 400 porodów rocznie) oraz ze względu na małą odległość od najbliższego oddziału położniczego (poniżej 40 km).

Zarząd Powiatu w Kraśniku rozpatrywał wiele wariantów rozwiązań włącznie z przeniesieniem oddziału do budynku głównego szpitala. Każdy z wariantów wiąże się z ograniczeniem działalności i zwolnieniami pracowników, czy to Oddziału Ginekologiczno-Położniczo-Noworodkowego, czy innych oddziałów, które musiałyby zostać zmniejszone, aby wygospodarować prawie 800 m2 powierzchni.

Ilość porodów spadała w przeciągu ostatnich lat osiągając liczbę 258 w ubiegłym roku. Stała się tak mała, że zagrażała bezpieczeństwu pacjentek ze względu na spadające doświadczenie personelu. Ponadto przychody z działalności oddziału, przy tak małej liczbie porodów, nie pozwalały na bieżące modernizacje pomieszczeń, uzupełnienie sprzętu oraz konieczne szkolenia pracowników.

"Optymalnym rozwiązaniem jest zatem zaprzestanie działalności oddziału i skierowanie pacjentek do szpitali, które zapewnią znacznie wyższą jakość opieki." - Michał Jedliński Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kraśniku.

https://lublin.tvp.pl/48275…/likwidacja-porodowki-w-krasniku

Opublikowano: 29 maja 2020 12:42

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 322

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zatrzymaj banner przewijany