Kraśnicki - malinowy powiat!

Nabór wniosków na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych

Grafika PFRON (link otworzy duże zdjęcie)

Starostwo Powiatowe w Kraśniku informuje, że od 1 czerwca 2020 roku prowadzony będzie nabór wniosków na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych, dotyczących:


– zwrotu  kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej – refundacja może zostać przyznana pracodawcy, który zobowiązał się do zatrudnienia osoby niepełnosprawnej zarejestrowanej w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu przez okres co najmniej 36 miesięcy. Zwrot środków finansowych obejmuje udokumentowane koszty zakupu lub wytworzenia wyposażenia stanowiska pracy. Wniosek należy wypełnić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 marca 2011 r. w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 93);


– przyznanie osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo działalności w formie spółdzielni socjalnej – środki mogą być przyznawane na poniesienie planowanych wydatków niezbędnych do podjęcia działalności, w szczególności dotyczących: nabycia lub wytworzenia środków trwałych, nabycia innych produktów i usług, w tym remontowych, pomocy prawnej, szkoleń, konsultacji i doradztwa, nabycia wartości niematerialnych i prawnych oraz uzyskania niezbędnych zezwoleń. Wysokość przyznanych środków uzależniona jest od okresu zobowiązania do prowadzenia działalności (przez co najmniej 12 miesięcy – kwota nie wyższa niż sześciokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, przez co najmniej 24 miesiące – od sześciokrotności do piętnastokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej). Wniosek należy wypełnić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo działalności w formie spółdzielni socjalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2342).

Źródłem finansowania są środki pochodzące z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, które będą przyznawane według kolejności złożenia wniosków i w ramach limitu środków przeznaczonych na ten cel w 2020 roku.
Wnioski należy kierować drogą pocztową na adres: Starostwo Powiatowe w Kraśniku, Al. Niepodległości 20, 23–204 Kraśnik lub złożyć bezpośrednio w skrzynce podawczej tut. urzędu.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (81) 826-17-87.

Opublikowano: 28 maja 2020 07:07

Kategoria: Aktualności

Załączniki:

Formularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis [45.45 KB]

Wniosek osoby niepełnosprawnej dotyczący środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo działalności w formie spółdzielni socjalnej. [676.24 KB]

Wniosek [101.73 KB]

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH [109.58 KB]

Wyświetleń: 293

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zatrzymaj banner przewijany