Kraśnicki - malinowy powiat!

#STOP SUSZY! Ruszył program kształtowania zasobów wodnych na terenach rolniczych

Poseł na Sejm RP Kazimierz Choma, prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Przemysław (link otworzy duże zdjęcie)

W dniu 22 maja przy jazie w miejscowości Bęczyn w Gminie Urzędów odbył się briefing prasowy dotyczący przeglądu urządzeń hydrotechnicznych w ramach realizacji  kształtowania zasobów wodnych i retencji korytowej na terenach rolniczych.

W briefingu udział wzięli Poseł na Sejm RP Kazimierz Choma, prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Przemysław Daca , Prezes Lubelskiej Izby Rolniczej Gustaw Jędrek, Starosta Kraśnicki Andrzej Rolla, sekretarzPowiatu Kraśnickiego Łukasz Skokowski, Burmistrz Urzędowa Paweł Dąbrowski.

Przeciwdziałanie skutkom suszy rolniczej obliguje nas do gospodarowania zasobami wód w sposób zrównoważony i kompleksowy. Kluczową misją Wód Polskich jest ochrona przed powodzią i suszą. W ramach jej przeciwdziałania Wody Polskie realizują inwestycje, które wpływają na poprawę bilansu wodnego w kraju.
To nowatorskie podejście, realizowane w ramach działań programu #STOP SUSZY ma na celu poprawienie zdolności retencyjnej cieków i obiektów melioracyjnych, przy użyciu jazów, przepusto-zastawek i innych urządzeń. Dzięki temu w okresach niżówek i niedoborów opadów w określonych miejscach na rzekach i kanałach będzie prowadzone czasowe podpiętrzanie wód przy wykorzystaniu zastawek i innych urządzeń, zapewniające przekierowanie wód do systemów rowów melioracyjnych połączonych z tymi ciekami.

Przy sprawnym systemie melioracyjnym efekty jazów rolnicy odczują pozytywnie już w czasie, kiedy urządzenia te zaczną funkcjonować. Przywrócenie dwukierunkowości melioracji, czyli odprowadzanie wód po opadach i jednoczesne jej zatrzymanie w urządzeniach melioracyjnych w okresach suszy, poprawi bilans wodny na gruntach rolnych.

Głównym zadaniem jazów jest poprawa bilansu wodnego na terenach rolniczych. Z powodu postępującej suszy ogółem na ten cel przeznaczono dodatkowe 154,7 mln zł na realizację 645 zadań inwestycyjnych na terenie całej Polski.


„ Na rzece Urzędówka w gminie Urzędów i Dzierzkowice na jazach już prowadzone jest piętrzenie, które przyczyni się do zwiększenia retencji korytowej. Są to zadania z zakresu „Utrzymania i obsługi budowli piętrzących na terenie Nadzoru Wodnego w Kraśniku” - Starosta Kraśnicki Andrzej Rolla.

Panorama lubelska (od 10 minuty)briefing prasowym dotyczącym urządzeń hydrotechnicznych w ramach realizacji kształtowania zasobów wodnych i retencji korytowej na terenach rolniczych

AW

Opublikowano: 22 maja 2020 13:52

Kategoria: Aktualności

#STOP SUSZY! Ruszył program kształtowania zasobów wodnych na terenach rolniczych

Wyświetleń: 433

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zatrzymaj banner przewijany