Kraśnicki - malinowy powiat!

Zbliżają się ważne święta dla Polaków

Grafika 2 maja dzień Flagi Rzeczypospolitej polskiej i 3 maja Rocznica Uchwalenia Konstytucji (link otworzy duże zdjęcie)

Zbliżają się ważne święta dla Polaków 2 i 3 maja.

2 maja jest świętem wyjątkowym i powszechnym . Od 2004 roku obchodzimy ten dzień jako Dzień Flagi. Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej został ustanowiony w celu uczczenia symboliki polskiej flagi. Wybór daty 2 maja nie jest przypadkowy i ma uzasadnienie historyczne. 2 maja 1945 r., w czasie bitwy o Berlin, polscy żołnierze zawiesili biało-czerwoną flagę na berlińskiej Kolumnie Zwycięstwa. Dzień Flagi pośrednio upamiętnia w pewien sposób triumf polskiego oręża w czasie ostatniej wojny.


3 maja upamiętnia wprowadzenie w Polsce Konstytucji. 229 lat temu Sejm Czteroletni w 1791 roku po burzliwej debacie przyjął przez aklamację ustawę rządową, która przeszła do historii jako Konstytucja 3 Maja. Była drugą na świecie i pierwszą w Europie ustawą regulującą organizację władz państwowych, prawa i obowiązki obywateli. Głównymi autorami Ustawy Rządowej byli: Stanisław August Poniatowski, Ignacy Potocki, Stanisław Małachowski, Hugo Kołłątaj.


„W imię Boga, w Trójcy Świętej jedynego. Stanisław August z Bożej łaski i woli Narodu Król Polski, Wielki Książę Litewski, Ruski, Pruski, Mazowiecki, Żmudzki, Kijowski, Wołyński, Podolski, Podlaski, Inflancki, Smoleński, Siewierski i Czernichowski, wraz ze Stanami Skonfederowanymi, w liczbie podwójnej naród polski reprezentującymi. Uznając, iż los nas wszystkich od ugruntowania i wydoskonalenia konstytucji narodowej jedynie zawisł, długim doświadczeniem poznawszy zadawnione rządu naszego wady, a chcąc korzystać z pory, w jakiej się Europa znajduje i z tej dogorywającej chwili, która nas samym sobie wróciła, wolni od hańbiących obcej przemocy nakazów, ceniąc drożej nad życie, nad szczęśliwość osobistą, egzystencję polityczną, niepodległość zewnętrzną i wolność wewnętrzną narodu, którego los w ręce nasze jest powierzony, chcąc oraz na błogosławieństwo, na wdzięczność współczesnych i przyszłych pokoleń zasłużyć, mimo przeszkód, które w nas namiętności sprawować mogą dla dobra powszechnego, dla ugruntowania wolności, dla ocalenia Ojczyzny naszej i jej granic z największą stałością ducha, niniejszą konstytucję uchwalamy i  tę całkowicie za świętą, za niewzruszoną deklarujemy, dopóki by naród w czasie prawem przepisanym, wyraźną wolą swoją nie uznał potrzeby odmienienia w niej jakiego artykułu. Do której to Konstytucji dalsze ustawy Sejmu we wszystkim stosować się mają”.


3 maja obchodzimy również święto kościelne Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Obchodzone jest w Polsce od 1920 roku.


AW

Opublikowano: 30 kwietnia 2020 14:26

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 221

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zatrzymaj banner przewijany