Kraśnicki - malinowy powiat!

Konkurs Monte Cassino został rozstrzygnięty

 (link otworzy duże zdjęcie)

W dniu 4 marca odbył się etap wojewódzki Konkursu Wiedzy o Monte Cassino pod Patronatem Kuratorium Oświaty w Lublinie. Konkurs został zorganizowany przez Zespół Szkół Nr 2 w Kraśniku we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Kraśniku i Radą Rodziców Zespołu Szkół nr 2 w Kraśniku.

Tegorocznym tematem konkursu była historia II Korpusu Polskiego gen. Władysława Andersa oraz działalność polskich władz emigracyjnych podczas II wojny światowej.Uczniowie zmagali się w dwóch etapach: pisemnym i ustnym.

Celem konkursu było podtrzymywanie tradycji narodowej i pielęgnowanie polskości oraz świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, kształtowanie postaw patriotycznych,kultywowanie pamięci o bitwie pod Monte Cassino, popularyzacja wśród młodzieży szkolnej wysiłku zbrojnego w II wojnie światowej ze szczególnym uwzględnieniem dokonań II Korpusu Polskiego pod dowództwem gen. Władysława Andersa, rozwijanie zainteresowań związanych z historią Polski i świata, rozwijanie szacunku wobec dokonań poprzednich pokoleń.

Uroczystości finałowe uświetnił swą obecnością Wicestarosta Kraśnicki Andrzej Cieśla.

W etapie wojewódzkim wzięło udział 20 uczniów. 
1 miejsce Maksymilian Słowik Zespół Szkół nr 1 w Kraśniku ,
2 miejsce Adam Wnuk I LO im. ks. A.Czartoryskiego w Puławach,  
3 miejsce Gerard Pięta I LO im. ks. A.Czartoryskiego w Puławach.


Konkurs na prezentację multimedialną, pt. "Wybrany bohater bitwy pod Monte Cassino” wygrała Julia Chodara z Zespołu Szkół nr 1 w Kraśniku.

Gratuluję wszystkim uczestnikom etapu wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Monte Cassino.

AW

Opublikowano: 09 marca 2020 08:20

Kategoria: Aktualności

Konkurs Monte cassino został rozstrzygnięty

Wyświetleń: 292

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zatrzymaj banner przewijany