Kraśnicki - malinowy powiat!

Darmowa pomoc prawna dla mieszkańców Powiatu Kraśnickiego

Grafika - Nieodpłatna Pomoc Prawna (link otworzy duże zdjęcie)

UWAGA! Nieodpłatne porady prawne zawieszone! Kliknij, aby dowiedzieć się więcej...


W 2020 roku na terenie Powiatu Kraśnickiego nadal świadczona jest darmowa pomoc prawna będąca rezultatem wejścia w życie ustawy przygotowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości, zakładającej stworzenie ogólnopolskiego systemu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej.

Oferowana usługa została skonstruowana jako świadczenie kompleksowe, tzn. osoba uprawniona ma możliwość uzyskania w jej ramach całościowej pomocy jaką przewiduje ustawa, adekwatnej do przedstawionego przez nią problemu prawnego.

Od bieżącego roku zwiększył się zakres usług dostępnych w ramach ministerialnego systemu. Nowością jest mediacja, będąca metodą rozwiązywania sporów, w której osoba trzecia pomaga stronom we wzajemnej komunikacji, określeniu interesów i kwestii do dyskusji oraz dojściu do wspólnie akceptowalnego konsensusu.

Usługi świadczone są każdej osobie fizycznej, która złoży pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Terminy wizyt w punktach należy umawiać telefonicznie pod specjalnie wyznaczonym do tego celu numerem wskazanym przez Starostę: 783 660 200 codziennie w godzinach 7:30 - 15:00 lub za pośrednictwem e-maila: npp@powiatkrasnicki.pl (w treści maila należy podać miejsce oraz planowaną datę i godzinę wizyty, wynikające z godzin pracy danego punktu). Co do zasady porady udzielane są osobiście w wyznaczonych punktach, wyjątek stanowi usługa świadczona osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się. W takich przypadkach usługi poradnicze mogą być udzielane za pośrednictwem telefonu lub za pomocą innych środków porozumiewania się na odległość, a także poza punktem, pod warunkiem wcześniejszego telefonicznego lub mailowego zgłoszenia potrzeby takiej formy pomocy.

Harmonogram pracy punktów:

  1. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzony przez Centrum Wolontariatu
    w Kraśniku – usytuowanie lokalu w budynku Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego w Kraśniku, ul. Szpitalna 2A, 23-204 Kraśnik, pokój 114 (Parter), godziny przyjęć: 7:30 – 11:30
  2. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej, w którym porad udzielają radcowie prawni wskazani przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie na podstawie umowy zawartej z Powiatem Kraśnickim – usytuowanie lokalu w budynku Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego w Kraśniku, ul. Szpitalna 2A, 23-204 Kraśnik, pokój 114 (Parter), godziny przyjęć: 11:30 – 15:30
  3. Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego prowadzony przez Centrum Wolontariatu w Kraśniku – usytuowanie lokalu w Ośrodku Kultury w Urzędowie,
    ul. Dzikowskiego 1, 23-250 Urzędów (Parter), godziny przyjęć: 7:30 – 11:30
  4. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej, w którym nieodpłatnych porad udzielają adwokaci wskazani przez Okręgową Radę Adwokacką w Lublinie na podstawie umowy zawartej z Powiatem Kraśnickim – usytuowanie lokalu w Ośrodku Kultury w Urzędowie, ul. Dzikowskiego 1, 23-250 Urzędów (Parter), godziny przyjęć: 11:30 – 15:30

 

plakat_npp.jpg

Opublikowano: 03 marca 2020 10:21

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 556

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zatrzymaj banner przewijany