Kraśnicki - malinowy powiat!

Przypominamy o karach za nieprzerejestrowanie pojazdu !

Grafika trójkąt ostrzegawczy (link otworzy duże zdjęcie)

Od nowego roku weszły w życie zmiany w Prawie o ruchu drogowym. Wprowadzone zostały kary dla właścicieli pojazdów, którzy w ciągu 30 dni nie zgłoszą do starostwa sprzedaży i kupna używanego w kraju pojazdu lub nie zarejestrują używanego samochodu sprowadzonego z Unii Europejskiej.

ℹ️Sam obowiązek przerejestrowania pojazdu w ciągu 30 dni od zakupu nie jest nowością. Istnieje w polskim prawie już od kilku lat. Dotychczas jednak fakt nieprzerejestrowania samochodu nie wiązał się z żadnymi konsekwencjami. Od 1 stycznia br. ulega to zmianie, za niespełnienie tego obowiązku przepisy przewidują kary w wysokości od 200 do 1000 zł w zależności od zakresu naruszenia przepisów, powtarzalności ( czy było to pierwsze naruszenie czy kolejne), uzyskania ewentualnych korzyści finansowych z tytułu nieprzerejestrowania przez właściciela samochodu.

Kary będą nakładane w przypadku:

sprowadzenia po dniu 31 grudnia 2019 roku pojazdu używanego z terytorium państwa członkowskiego UE i niezarejestrowania ww. pojazdu w terminie 30 dni od daty jego sprowadzenia, wówczas 30 dni liczy się od deklarowanego dnia dotarcia auta do Polski,

nabycia lub zbycia pojazdu zarejestrowanego na terytorium RP po dniu 31 grudnia 2019 r. i niezawiadomienia o tym starosty w terminie 30 dni od daty nabycia lub zbycia.

Uszkodzone samochody sprowadzone do kraju z UE muszą zostać naprawione i zarejestrowane ( a więc przejść przegląd techniczny) w ciągu 30 dni. Nieco inaczej wygląda sytuacja z autami uszkodzonymi, zakupionymi w kraju- jeżeli w ciągu 30 dni nie uda się ich naprawić, należy zgłosić ich nabycie- to uchroni przed nałożeniem kary.

Nowe przepisy, obejmą tylko samochody, które zmieniły właściciela po 1 stycznia 2020 r. , czyli Ci, którzy kupili pojazd przed tą datą i nie przerejestrowali go mogą spać spokojnie. Podobnie spod obowiązku rejestracji w terminie 30 dni od sprowadzenia z kraju UE wyłączono pojazdy nowe. Kara nie grozi również w przypadku samochodów sprowadzonych spoza Unii, na przykład ze Szwajcarii, Norwegii czy Stanów Zjednoczonych.

Opublikowano: 14 lutego 2020 08:42

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 253

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zatrzymaj banner przewijany