Kraśnicki - malinowy powiat!

Przypominamy o karach za nieprzerejestrowanie pojazdu❗️

Grafika trójkąt ostrzegawczy (link otworzy duże zdjęcie)

Od nowego roku weszły w życie zmiany w Prawie o ruchu drogowym. Wprowadzone zostały kary dla właścicieli pojazdów, którzy w ciągu 30 dni nie zgłoszą do starostwa sprzedaży i kupna używanego w kraju pojazdu lub nie zarejestrują używanego samochodu sprowadzonego z Unii Europejskiej.

ℹ️Sam obowiązek przerejestrowania pojazdu w ciągu 30 dni od zakupu nie jest nowością. Istnieje w polskim prawie już od kilku lat. Dotychczas jednak fakt nieprzerejestrowania samochodu nie wiązał się z żadnymi konsekwencjami. Od 1 stycznia br. ulega to zmianie, za niespełnienie tego obowiązku przepisy przewidują kary w wysokości od 200 do 1000 zł w zależności od zakresu naruszenia przepisów, powtarzalności ( czy było to pierwsze naruszenie czy kolejne), uzyskania ewentualnych korzyści finansowych z tytułu nieprzerejestrowania przez właściciela samochodu.

☝️Kary będą nakładane w przypadku:

➡️sprowadzenia po dniu 31 grudnia 2019 roku pojazdu używanego z terytorium państwa członkowskiego UE i niezarejestrowania ww. pojazdu w terminie 30 dni od daty jego sprowadzenia, wówczas 30 dni liczy się od deklarowanego dnia dotarcia auta do Polski,

➡️nabycia lub zbycia pojazdu zarejestrowanego na terytorium RP po dniu 31 grudnia 2019 r. i niezawiadomienia o tym starosty w terminie 30 dni od daty nabycia lub zbycia.

ℹ️Uszkodzone samochody sprowadzone do kraju z UE muszą zostać naprawione i zarejestrowane ( a więc przejść przegląd techniczny) w ciągu 30 dni. Nieco inaczej wygląda sytuacja z autami uszkodzonymi, zakupionymi w kraju- jeżeli w ciągu 30 dni nie uda się ich naprawić, należy zgłosić ich nabycie- to uchroni przed nałożeniem kary.

ℹ️Nowe przepisy, obejmą tylko samochody, które zmieniły właściciela po 1 stycznia 2020 r. , czyli Ci, którzy kupili pojazd przed tą datą i nie przerejestrowali go mogą spać spokojnie. Podobnie spod obowiązku rejestracji w terminie 30 dni od sprowadzenia z kraju UE wyłączono pojazdy nowe. Kara nie grozi również w przypadku samochodów sprowadzonych spoza Unii, na przykład ze Szwajcarii, Norwegii czy Stanów Zjednoczonych.

Opublikowano: 14 lutego 2020 08:42

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 68

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.